Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Cap. 4. 5. 6.5
1. Mose Bok.

han kallade Enos. Och på then samma tiden begynte man predika om HERrans namn.

5. Capitel.

Thetta är boken af menniskans slägt, på then tiden, tå Gud skapade menniskan, och gjorde henne efter Guds liknelse.

2. Til man och qwinna skapade han them, och wälsignade them, och kallade theras namn Menniska, på then tiden the wordo skapade.

3. Och Adam war hundrade och trettio år gammal, och han födde en son, som hans beläte lik war, och kallade honom Seth.

4. Och wordo hans dagar, sedan han hade födt Seth, åttahundrade år; och han födde söner och döttrar.

5. Och war tiden på hela hans ålder niohundrade och trettio år; och blef död.

6. Seth war hundrade och fem år gammal, och födde Enos.

7. Och lefde therefter åttahundrade och sju år, och födde söner och döttrar.

8. Och wardt tiden på hela hans ålder niohundrade och tolf år; och blef död.

9. Enos war niotio år gammal, och födde Kenan.

10. Och lefde therefter åttahundrade och femton år, och födde söner och döttrar.

11. Så at hans hela ålder wardt niohundrade och fem år; och blef död.

12. Kenan war sjuttio år gammal, och födde Mahalaleel.

13. Och lefde therefter åttahundrade och fyratio år, och födde söner och döttrar.

14. Så at hans hela ålder wardt niohundrade och tio år; och blef död.

15. Mahalaleel war sextio och fem år gammal, och födde Jared.

16. Och lefde sedan åttahundrade och trettio år, och födde söner och döttrar.

17. Så at hans hela ålder wardt åttahundrade fem och niotio år; och blef död.

18. Jared war hundrade tu och sextio år gammal, och födde Henoch.

19. Och lefde therefter åttahundrade år, och födde söner och döttrar.

20. Så at hans hela ålder wardt niohundrade sextio och tu år; och blef död.

21. Henoch war sextio fem år gammal, och födde Methusalah.

22. Och förde et gudeligt lefwerne i trehundrade år ther efter, och födde söner och döttrar.

23. Så at hans hela ålder wardt trehundrade sextio och fem år.

24. Och efter han förde et gudeligt lefwerne, tog Gud honom bort; och han wardt sedan intet sedd.

25. Methusalah war hundrade åttatio och sju år gammal, och födde Lamech.

26. Och lefde therefter i sjuhundrade åttatio och tu år, och födde söner och döttrar.

27. Så at hans hela ålder wardt nio hundrade sextio och nio år; och blef död.

28. Lamech war hundrade åttatio och tu år gammal, och födde en son,

29. Och kallade honom Noah, och sade: Thenne här warder oss tröstades i wåra mödor och arbete på jorden, then HERren förbannat hafwer.

30. Therefter lefde han femhundrade niotio och fem år, och födde söner och döttrar.

31. Så at hans hela ålder wardt sjuhundrade sjuttio och sju år, och blef död.

32. Noah war femhundrade år gammal, och födde Sem, Ham och Japhet.

6. Capitel.

Tå menniskorna begynte förökas på jorden, och födde sig döttrar,

2. Tå sågo Guds söner menniskornas döttrar, at the woro dägeliga, och togo til hustrur, hwilka the hälst wille.

3. Tå sade HERren: Menniskorna wilja icke mer låta min Anda straffa sig, ty the äro kött. Jag wil ännu gifwa them hundrade och tjugu års dag.

4. På then tiden woro ock tyranner på jorden, förty, sedan Guds söner ingingo til menniskors döttrar, och the födde barn, wordo ther af wäldige och fast beryktade män i werlden.

5. Men tå HERren såg, att menniskans ondska war stor på jorden, och alt hennes hjertas uppsåt och tanke war altid benägen til det ondt war,

6. Tå ångrade HERranom, at han hade