Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/946

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
942Cap. 26.
Matthei Evangelium.

15. - Odjj abt : jpwab wtljen 3 fltfiva mig, at jag f6rraber ebcr ^nom ? Dd^ t^ worbo öfipercn* meb ^onom om trettio filfpenningar.

16. Od^ tfrd t^n tiben f6fte f)an tih f&Qer at ^att mätte f6rråba ^onom*

17. SWen »?a f6r(la @6tbr5bäbagen gingo Sdrjungame ti( 3@rum/ oc^ fabe til ^onom: ^xvav voil tixi at m flole tilreba tig ita ^Sflalammet ?

18. 2;å fabe l&an : ®åx in i (laben til ttif oå) figer ^onom: SBdftaren täter fiiga tig : äJlin ttb dr l^arbt ndr ; ndr tig xvil tag I;iaa ^&fla meb mina Sdr- iungar.

19. Dd^ Sdrjungarne gforbe fom 3(5- fu8 befaöte t^em, od^ tilrebbe ^dffa^ lammet

20. Oå) om aftonen fatte l^an fig til borbS meb tl^e tolf.

21. £>åf wib t^ dto, fabe l^an : ©am nerligen fdger jag eber/ en af eber skal f 6rrdba mig.

22. Sid worbo tl^e fivdrligen bebr5f5 y)ab(, oc^ begtjnte bwar i jTn ftab fdga til l^onom : ^S3lre, icfe dr jög t^en famme ?

23. Z& froarabe f^an oc^ fabe : %f)cn fom meb mig boppabe ^anben i fatet/ fyin flal fbrrdba mig.

24. Sfflennifloneé @on warber gdenbe, fom skrifn>it dr om ^onom ; men we tben menniflan, af ^ivilfen 2JJenniff one^ ©on irarber fbrdbb: tl^et wore t^en mennifJan bdttre^ at ^on albrig ^abe f6bb warit.

25. Sid fwarabe 3«ba8, fom fbrrdbbe l&onom, oe^ fabe : SWdftare, idfe dr jag tf>en famme ? ®ab^ ^an til f^onom : Zu fabet.

26. XXlcn ndr t^^c dto, tog 3iefu0 brobct, taåabe, oå) htbtt od; gaf £dr- jungama/ oå) fabe: JLa^er, dtcr; t^^a dr min leFamen.

27. (Då) ^an tog Palfen, od) tadabe, gaf t??em, o(^ sktbc: )DricEer (>dr af aUe;

28. Zy tl^etta dr min blobf t(>ct nya Icflamentcte, (>wilfen utgjuten mar^ bet fir mänga, til fynbcrnas fir^ Idtetfe*

29. Jag sager eder: Här efter stal jag icke dricka af thenna winträsstukt in til then dagen jag warder thet drickande nytt med eder i min Faders rite.

30. Och när the habe sagt läfsängen» gingo the ut til oljoberget.

31. Tä sade ICsus til them: I thenna natt stolen I alle förargas i mig; tn thct är skrifwit: Jag stal stä Herden; och fären af hjorden stola warda förstingrade.

32. Men när jag är upständen igen, wil jag gä fram för eder i Galileen.

33. Tä swarade Petrus och sade til honom: Om än alle förargades i tig, sä stal jag dock likwäl aldrig förargas.

34. Sade ICsus til honom: San» nerligen säger jag tig, at i thenna natt, förr än hcmen gal, stal tu neka mig tre resor.

35. Sade Petrus til honom: Om jag skulle än dö med tig, wil jag icke neka tig. Sammalcdes sade ock alle Lärjungarne.

36. Ta kom ICsus med them pä then platsen som tallas Gcthsemane, ock sade til Lärjungarna: Sittcr här, sä länge jag gär tit bort och beder.

37. Och han tog Petrum til ssg och the twä Zebedei söner, och bcgynte bcdröfwas och ängslas.

38. Tä sade ICsus til them: Min själ är bcdröfwad in til döden; blifwer här, och water med mig.

39. Och han gick litet ifrä them, föll ned pä sitt ansikte, bad och sade: Min Fader, är thet möjeligt, sä gänge thenne kalken ifrä mig; dock icke som jag wil, utan som tu.

40. Och han kom til Lärjungarna, och fann them sofwande, ock sade til Petrum: Sä förmadden I icke waka cn stund med mig?

41. Waker, och beder, at I fallen icke uti frestclse: anden är willig; mcn töttet är swagt.

42. Äter gick han bort andra gongen och bad, sägande: Min Fader, om thet är icke möjeligt, at thenne kalten gär ifrä mig, med mindre jag dricker honom, sä stc tin wilje.