Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Prologus.

WÄlborne Herrar / Fruger tillijke /
Wälachtade Män / Matroner slijke /
Edle Jungfruger / dygdesamme Möör /
Ährlige ungerswenner / iagh kundgiör
Ehr summan på then Comœdia ny
Som nu celebrera i Stockholms by
The edle Studenter aff Slächt och dygdh /
Och theras medhbröder för uthan blygdh:
Ty thet har altijdh warit lofflig seed /
Christine och Hedningar tagit then weedh /
Hålla comœdier / hwilka lära
Unge Personer all dygdh och ähra /
Skickelige seeder och wärldzens sweek
Förnimmer ungdomen i sådan leek /
Thär aff the sigh en warnagel taga /
Aff wärlden sigh ey låta bedraga /

Men
A iij