Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

42


Christi.

Skole wij them fångne taga /
Då måste wij wår Swärdh draga:
Ty kräffuer nu så thenne tijdh
Hwar rycker uth sitt Swärdh aff slijdh /
Bruncke låt sachta dören op /
Nu trycker til medh hastigt lop.

H. Erich.

Hwem giör oss i wår sömn oro?
Wij äre komne på godh tro.

Christi.

J mijnnes wäl Håtuna leek
Giorde Konungens kinder bleek?
Nyköping Gästebodh medh rätt
Edher löner på samma sätt:
Ty giffuer edher oss bådha /
J skolen ey länger rådha.

H. Wald.

Hielp migh broder om du förmå.

H. Erich.

Oss hielper icke nu mootstå /
Wij uthrätte intet medh kijff /
Ty förrådt är wårt unga lijff.

H. Wald

Twi digh broder du falske hundh.

H. Erich.

Och så hans drotning sammalund.

K. Byrg.

Nu har iagh lust på edher see.

D. Märe.

Men iagh har lust åth edher lee? / ha / ha.

K. Byrg.

Så blijffuer löndh Håtuna leek.

D. Märet

Så betalar man sweek medh sweek.

H. Erich.

Gudh straffe edher både twå.

H. Wald.

Jag hoppas Gudh skal oss bijstå.
Oss hielper aff Tyranner hand
Wisserligh wårt Fädernes land.

K. Byrg.

Förr skal luchta kruta och brändt horn /
Sätter them i thet wärsta torn.Actus