Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
53


Pa godh tro iegh är kommen hijt /
Att öffuertale alt medh flijt /
Huru thet frije skal ga fordt
Thet mellan ware börn är spordt:
Jegh är fast gladh thet är sa när /
Ty thet war lenge mitt begiär:
Therföre war iegh icke seen
Ware thet gifftermål til meen
Som war begynt medh edher lön
Och then Holsteniske Förlken skiön:
Migh tyckes thet fast bedre sta
Ehr Sön skulle min datter fa.

K. Magn.

Edher mott mig brorligh kärleek
Har jag förstått utan all sweeck /
Migh beflijter medh godt löna /
Ther skolen i offta röna.

D. Blank.

Min Herre / förer in then gäst /
Thär få wij talas weet som bäst /
Berådslå på hwilken wår Gåål
Kan fulkomnas thet gifftermål:
Såsom befalla all wår Joon
Beredha til godh tractation:
Han haffuer reest en wägh så långh /
Ty behöffuer han bastugångh.

K. Magn.

Min Huszfru i räden fast wäl /
Låther oss ingå på the skiäl.

K. Wald.

Som men / Kong Mansz lille / thet böör
Wärden genom dören ga föör.
Actus VI. Scena I.

Maß frijare / och Månsz Läflare.

Masz frijare.

OM Kongh Håkons bröllop bestält:
Kongerna haffua och befält


Thet
H ij