Sida:Borta och Hemma.djvu/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
51

nutidens idéer i den gamla romerska vältalighetens enkla och ädla språk.

4 — Promenad på Acqua Sola, Genuas förnämsta promenadplats. Vädret var herrligt, mild luft, glänsande solsken, blommande törnrosor och nerier, frisk gräsmatta på några fläckar, cypresser, lagrar och pilar med mörk grönska, blå himmel utan en enda molnfläck, promenerande damer i eleganta kostymer med en tunn mantilla öfver axlarne och långa, hvita, fladdrande voaler nedhängande från hjessan, betäckande panna, skuldror och armar med sitt luftiga, genomskinliga flor, barbenta barn i nätta fantasidrägter, trasiga tiggare solande sig på bänkarne eller spelande ett slags damspel med små svarta och hvita stenar. Voila!

5 — Post och bref. Mazzini blef behagligt aflöst. På aftonen såg jag fjerde afdelningen af Monte-Christo. Den har gifvits här helt och hållet i serie af 4 aftnar. Lyxen i dekorationer och kostymer är stor, utförandet mästerligt. Dumas skulle sjelf gladt sig, om han sett huru värdigt hans fordna artister uppburo mästarens ära.

6 — Nyheten om Napoleons statskupp har ankommit. Huru kunde jag väl tro att en revolution liksom en teater-representation skulle komma att exeqveras på utsatt dag och timma. — Ack, hvarför lemnade jag Paris nu!

7 — Här i Genua är folket i en feberaktig röreise. Man slåss om tidningarne. Klockan 12 uppklistrades en demokratisk tidning, sista bulletinen från Paris. Folket tränges omkring dessa afficher, läser och kommenterar. Man gnolar marseljäsen och önskar att republiken måtte stå sig och att monarkisterna ej må begagna tillfället och göra en divertion i orleanistisk eller legitimistisk anda.

Den 12 far jag och min reskamrat till Rom.