Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32


Ständerna hafva börjat sina arbeten; adeln sina i riddarhuset, der dygderna äro tillfinnan­des på taket; de ofrälse stånden sina i det såkallade ständernas hus, der inga dygder finnas, hvarken på eller under taket. De "hedervärdes” och de ”vällofliges” sessionsrum äro belägna två trap­por upp, men de ”högvördige” behöfva, för att komma till sitt, ej sträfva mer än en trappa upp. Man synas hafva vidtagit detta arrangement af ren humanitet och med ett billigt afseende på de sto­ra prestmagarna, de der göra sina innehafvare högst obeqväma till klättring och andra gymnastiska fö­retag.

Då jag talar om ständernas ”arbeten”, beder jag dig, att — ännu så länge — ej taga ordet i egentlig mening. Under första riksdagsveckan ega nemligen dessa arbeten ej större rätt att kalla sig arbeten, än snömos att kalla sig mat. De bestå endast i en myckenhet häfdvunna ceremonier, hvarvid oreras, oreras, oreras oändligt.

För oratorerna gäller ej den Schlegelska re­geln: den, som talar, skall hafva något att säga. Tvertom! Våra oratorer skola hafva alls intet att säga. Deras tal få ej innehålla tankar, utan blott fraser. Derjemte måste de sistnämnda, eller fra­serna, hafva hvarken högre eller lägre temperatur,