Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
37

såg för närvarande ut, som då. Enda skilnaden var, att ett par kolossala marmorbilder, förestäl­lande Carl XIV Johan och Gustaf II Adolf, blifvit placerade på hvar sin sida om thronen. Man hade ställt Carl Johan till höger och följakteligen Gustaf Adolf — till venster. Hvad tycks om ett sådant arrangement? Mig synes, att den, som anbefallt detsamma, har mera rådfrågat fjerde budet än sun­da förnuftet.

Du torde nu hafva den godheten och före­ställa dig, att allting är i ordning, så att det im­posanta skådespelet kan öppnas. Samtliga riks­stånden hafva intagit sina platser; läktarne äro fullpackade — må du ej taga ordet i elak bemär­kelse! — med diplomater och förnäma damer; ko­nungen, utrustad med kunglig krona, spira och mantel, sitter på den massiva silfverthronen, och omkring honom stå hans söner, med präktiga drägter och furstekronor.

Lull-lull, mamma, så grannt!

Dessa ord sades halfhögt af en liten blåögd, ljushårig flicka, som stod på gången vid min sida och höll sin mor i handen.

Tyst, Fanny, tyst! — svarade modren.