Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

90

673.


Min Kiäreste Broder.

Innelychte ört är säkert Oreoselinum Fl. suec. 228,[1] som kan synas af des petiolis foliorum divaricatis. Intet tror jag at örten har någon rätt synnerlig kraft i Medicinen, ty både smak och lucht äro ganska swage. Tonica hafwom wij des utom nog månge. Men om hon skall änteligen brukas, så lätt oss förskrifwa densamma ifrån Skåne.

fins något apotheque i Stockholm jemte collegium Medicum, som har den rätta scabiosa[2] och icke i des ställe Centaurea; fins någor städs den rätta Calaminta[3]och icke i des ställe Clinopodium, som så galet är verterat i apothekare taxan,[4] som det är illa tagit af Apothekaren.

orätt, me judice, skrifwes i Apothek. Taxan fölliande med cursiv styhl.[5]

Hb Asari Hb s. Folia.
Hb Geranium Moschatum.
Rd Dentaria, som fins intet i något apothek.
Tussilaginis.
Ononidis, specifica in Febr. ungarica.

Symbol för Merkurius äller ändrat kiöp äfter tiden[6] är tillsatt på

Chamæpithys,[7] som wäxer i alla wåra trägårdar helt lätt.
Scolopendrium,[8] som wäxer i Skåne wildt.
Angelicæ sat. Rd, som är vulgatissima i wåra fiellar.
Anthora Rd,[9] som i trägårdar wäxer som ålandsrot.[10]
Doronici[11] Rd, som wäxer lika så lätt.
detta förstår jag icke.

Wi kunne mycket wähl ombära i wåra apothequer fölliande:

Rd Doronici.
Pastinacæ.
Saxifr. alb.
» rubr.
Hb Adianthi.
Agerati.
Beccabungæ.
Anserinæ.
Antirrhini.
Hb Atriplic.
Borraginis.
Bursæ pastoris.
Caryophyllati.
Centumnodiæ.
Cicutariæ.
Endiviæ.
Euphrasiæ.
Galegæ.
Hb Hepaticæ alb.
Meliss. turcic.
Pentaphylli.
Perfoliatæ.
Ptarmicæ.
Pulsatillæ.
Roris solis.
Tormentillæ.
Verbenæ.