Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
126


697.


Min kiäre Broder.

Nu går rötemånaden in, och blomstren begynna komma i sin fägring.

När kommer Min k. Broder ifrån himlen neder till oss som bo på jorden? Men då måste M. Br. icke taga Guda magen med sig, utan lefwa tarfweligit med strömming och wälling. jag wäntar med nästa post få wetta, när M. k. Br. kommer. vale.

M. K. Br.
Upsala 1750 lydigste
d. 27 junii. C. Linnæus.

Utanskrift:

 a Monsieur
Mons:r Le Docteur Bæck
  Medecin du Roy  
frijbr. Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.698.


Min K. Broder.

Wählkommen om söndag till middagen.

wij wänta ej med maten öfwer half ett.

Ty bör M. Br. ej sorra förlänge i Märstad.

hwad mera få wij tala coram.

Tag Kleinianiska documenterne med Eder, om wij skolom undersöka den saken, men Klein är en narr och det blifwer därwid.

Säg mig hwarföre Grefwe Henning Gyllenborg[1] war så förbittrat på mig, då han war här sist; det war mig omögligt at utröna äller gissa; nog hade owännen sådt ogräs i wetet. vale.

Min K. Broders
Upsala 1750 hörsamste tienare
d. 13 julii. C. Linnæus.

Utanskrift:

 Kungl. LifMedicus
Wälborne Doctor Bæck  
frijbr. Stockholm.