Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135

Tänk at jaculus[1] äller serpens Evæ gifwes? den alla hållit för fabel. han står uprätt, och Hasselquist har beskrifwit honom. Tänk Hasselquist [har] fått fatt på jaspis Cleopatræ,[2] räknat hans scuta? oxeltänderne sittia utom munnen på honom, måste således wara faselig.

Få wij Kalmen, Hasselquist och Osbeck hem, lärer sverige gifwa de curieuxe hela bordet fult med de raraste rätter.

Men at utan widare förtal [företal] komma till sielfwa texten, så har jag den ähran, at af det renaste hierta önska min K. Br. i detta och i många påfölliande åhr all sälhet, till Medicinska wettenskapens prydnad och upbyggelse.

Gud wälsigne min Bror; jag skall altid räckna min Brors wänskap, ibland få utwalde wänner, för den sensibleste, och skall lefwa och dö med oskrymtat hierta

Min kiäreste och wärdigaste väns
Upsala d. 2 januari trogneste tienare
1751.  C. Linnæus.

Cranium af Filfrasen är på wägen ifrån Westerbotn till Upsala, såat wij torde få wetta. cujus generis detta enda quadrupes är ibland de obekante.

Utanskrift och sigill saknas.

  Gjorde sin tjänst si och så samt läto verlden gå som den ville gå.

  Humfrey Sibthorp. se bref. 571 not. 7.

  Georg Dionysius Ehret, se bref. 367 not. 3.

  William Sherard, se bref. 567 not. 2. — Sherards pinax = J. J. Dillenius, Hortus Elthamensis Jacobi Sherardi.

  Ceanothus americanus L. Uppgafs vara ett medel mot syphilis.

  Lobelia siphilitica L., se bref. 279 not. 6 & 8.

  Daniel Rolander. se bref. 276.

  Johan Johansson Haartman, född 1725, student i Åbo 1741 och i Upsala 1748, promoverad medicine doktor 1754, slutligen medicine professor i Åbo, död 1787.

 1. Anguis Jaculus L.
 2. Coluber Cerastes L. (Coluber cornutus Hasselq. It. Pal. p. 315).