Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141

allahanda, äfwen Extract. Nicotianæ som halp i Stockholm 1740, då alt annat slog felt, men giorde intet. änteligen lät jag både mina och utomhus dricka infusum folior. Ledi,[1] då alla inom 3 dagar blifwit totalt curerade. Min jungfru drack en dag, men som hon tyckte at det ej smakade, lämnade hon at mera dricka; blef doch tämmeligen braf, men begynte recidivera och hosta dageligen mer och mer. då änteligen alla logo åt henne, blef hon förtörnad, drack på en dag, så mycket wähl som andra druckit på 3 dagar, men slapp och totalt dagen där äfter all hosta, profwa detta i stockholm, om denna Hosta där går.

Sysselmannen här wid Domkyrkian dog i förgårs.[2]

En förskräckelig mycken snö, yrwäder och winter.

jag förbl.

Min K. Broders
Upsala 1751 lydige tienare
d. 19 febr. C. Linnæus.

Utanskrift:

Kongl. LifMedicus
 Wälborne Herren
  Hr Doctor Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill IV. svart lack.


    Disputationen Plantæ hybridæ, hvars respondens var J. J:son Haartman, ventilerades den 23 November 1751.

  1. Linné, hvilken högeligen ifrade för användande af inhemska växter såsom läkemedel, ansåg sig i Ledum palustre bafva funnit ett synnerligen kraftigt sådant, i synnerhet mot kikhosta, angina och skabb. Närmare redogör han härför i disputationen Ledum palustre, utgifven 1775.
  2. Olof Zelling, student 1720, prestvigd och syssloman 1735.


710.


Min K. Broder.

jag skickade i går med min svåger till Stockholm både Elatine officinarum och Lobelia antisiphilitica, dem M. K. Br. nu lärer fått.

jag har nödigt at wetta ett datum i medicinen, det jag wähl sielf kunnat sedt, men på lång tid förgiätit, nämligen om där är