Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
160


ört i blomma, som jag aldrig sedt tillförene, en 8andrist. i går reste Hr Arch. Rosen till stockholm; hwilken är siuk?

jag skrifwer, då jag orkar, på species plantar., på Museum reginæ, på plantis hybridis.

Gud wälsigne Min Kiäreste Broder, jag är

Min trogneste Broders
Upsala 1751 lydigste dräng
d. 27 sept. C. L.

Utan utanskrift och sigill.


    Nyförvärfvade till drottningens museum.


727.


Min Kiäreste Broder.

Tack för så många kiära bref.

jag fick febern äfwen i morres af det jag i går gick ut med spanske cavalliererne[1] och wiste dem trägården och Museum. nog skall jag taga modigt china.

Min K. Broder war aldrig rädd om Edra dupletter, det äro just de som skola skaffa Eder de artigaste örter: de giälla som pgr, där inga pgr uträtta; åtminstone skola de rollera emällan Eder, mig och mina, som ducater; jag begiär ingen ört, utan at gifwa så god tillbakas, och ej bör M. Br. få af andra, som sielf är rik; men på det sättet kan det gå fort, då man har sådane pgr annumerato.

om jag woro frisk, så reste jag på slutet af weckan, men nu tors jag ej för än jag fått lif igen.

far wähl söta wän.

jag är och bl.

Min K. Broders
Upsala 1751 trogne tienare
d. 30 sept. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 723.

Sigill IV, svart lack.

  1. ​ Förmodligen anstälda vid legationen i Stockholm, kanske ambassadören markisen de Grimaldi.