Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
183

183 Så snart jag tror mig uht, skall jag resa till drotningholm och se huru det tager lag, fast jag fruchtar för det climatet; kanske om 14 dagar kunne jag profwa på. jag skall emedlertid rida flitigt. dageligen får jag nya rön i trägården. Rolander inlägger örter åt M. Broder, han får tage alt som kan tagas salva rirginitate. jag förbi. Min trogneste Broders Upsala d. 18 julii lydigste tienare t752. c Linnaeus. Utanskrift: Archiatren Wtilborne Herren Hr Doctor Abr. Back Stockholm. Sigill III, rödt lack.

Joseph de Jussieu, se bref. 48(» not. 3. 
Antonio de Ulloa, född 1716, spansk sjöofficer och framstående 

upptäcktsresande, död 1795. Redogörelse för sina upptäcktsfärder lemnade han i Kelacion historica del viage a la America meridional (Madrid 1748): en fransk öfr ersättning däraf utkom i Amsterdam 1752. » Se bref. 711 not. 5. T."»:.'. Min Klaraste Broder. Åter mycken tacksäjelse för et artigt bref, och all affection. Dr Balk 1 är ej hemma, men wäntas i afton. Låt mig se, läs wähl Pater * om Peru och Lima, at M. Br. kan säga mig alt reelt hwad där står; hwad örterne angår, det wet jag, och hwad Mathesin rörer, det achtar jag ej, men alt annat. jag hur läsit natt och dag på Sauvages Flora monspeliensis, som wärkeligen skadade min hälsa, men jag kunne icke hålla mig från henne, ty hon hade så många utsökte differentias specificas på södre Europa? örter, huru han på så kort tid kunnat hinna så långt, det förstår jag icke.