Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8

Jag täncker blifwa i Paris til först på wåhren nästa åhret, och derefter anträda resan til tyskland, om Gud behagar. Herr Professorn behagar anmäla min ödmiuka respect til förnäma familien, och flera mina Gynnare och wänner. Jag lefwer med all uprichtighet

Högädle och Widtberömde Herr Professorns
Paris d. 5 Octob. n. st.          ödmiuke tjenare
1743
     Abraham Bæck.

Linn. Soc. Vol. II: 243—44.


628.

Edle och Höglärde Hr Doctor,

gamble och förtrogne wän.

Nu är et helt åhr sedan jag skref senast; har och ej sedan haft något bref af Hr Doctoren; men kan ej underlåta at åter oroa en god wän.

Lund är ännu ej bortgifwit. Rothman[1], Leche[2] och unge Rosen[3]stå på förslaget. Doct. Lundberg[4] är död och äfwen Koulas,[5] stadsphysicus i malmö.


  Detta bref finnes ej i behåll.

  Carl Klingenberg, se bref. 220 not. 5.

  Magnus Julius De la Gardie (född 1668, generallöjtnant, riksråd, öfverstemarskalk m. m., död 1741) var gitt med Hedvig Catharina Lillje, född 1695. Efter mannens död bosatte hon sig i Paris, öfvergick till katolska religionen och dog där 1745.

  Bernhard de Jussieu, se bref. 486 not. 3.

  Carl Fredrik Adelcrantz, född 1716, hofintendent, slutligen friherre och öfverintendent, död 1796.

  Antoine Ferchault Réné de Reaumur, se bref. 91 not. 2.

  Anmärkning om wisen hos myrorne (Vet. Acad:s Handl. 1741 s. 37—49).

  Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenskaps Academien uti Auditorio illustri, då första præsidiiskapet aflades 1739 d. 3 October (Stockh. 1739).

  Louis Guillaume Lemonnier, född 1717. botanices professor vid Jardin des plantes i Paris, död 1799. — Hans bror Pierre Charles Lemonnier, född 1715, framstående astronom i Paris, död 1799.

  Johann Ernst Hebenstreit, född 1703, anatom, naturvetenskaplig forskningsresande i norra Afrika, medicine professor i Leipzig, död 1757.