Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
201

201 jag har hört, at Arch. Rosen en tid tagit i betänkande att Helleborus niger skulle hafwa vim purgandi, men ännu har jag ej kunnat tro det, ej häller tror jag det; icke en gång i decocto. ty jag ordinerade hwar dag i Stockholm Hellebor. nigrum både i decoctis och pilulis laxantibus, altid cum effectu. Mod det ej kan wara mögligt, at apothekaren gifwit Brandel quid pro quo, äller något förliggat? profwa henne straxt i Lazarettet. jag skall profwa här. Brefwet har jag sänt ut, få se om lille Herren tinnes. jag är oafl. Min K. Broders Upsala d. 12 febr. trogneste tienare . C. Linnaeus. Utanskrift och sigill saknas. m. Min K. Broder. Hielp mig gråta den hurtige Hårleman. 1 det war en obotelig skada, i wår tid ej at hielpas. han wille wähl, han wågade tala ut; han stödde reelle wettenskaper; då andra ej wågade, wårade, 2 förstodo, begrepo, då war han karl. utom sin egen wettenskap i hwilken han excellerade, gynnade han alt reelt. Gud hielpe oss; hwem skall nu wara Hårleman? Lätt mig wetta mer om B. Hårlemans död. Här äro marknadsfolk och präster, som nu och altid öfwer hela marknaden förhindrat mig. Gud beware Min K. Baeck. jag år Min Kiäreste Broders Upsala d. 12 febr. trogneste tienare . C. Linnseus. Utanskrift som på bref. 770. Sigill IV, rödt lack.

Baron G. Hårleman dog i Stockholm den 9 februari 1753. 
Wålade.