Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/212

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
200

Nytt från Stockholm är, at Hans K. M:t gifwit Celsius[1] Kongsholmen, det jag will låta min Broder wetta, med accord at han det ej säger för någon; om Hans M:t täckes hielpa Hr Magister Halenius,[2] så skall jag straxt låta min Broder det få wetta.

Här är en liten pusio om 8 à 9 åhr, så lik M. K. Br. at då jag först såg honom, log jag i mitt sinne och trodde mig se Min K. brors ståhl kommit i denna genom en flickas starka imagination, men då jag frågade, war det M. Brs systerson, då jag flatnade och sade at min Br. ej behöfwer conterfait, så länge han lefwer.

Hälsa Hr Bibi. Dalin, och säg honom at intet är wärre än ormar.

Lef säll. jag är

Min K. Broders Upsala d. 9 febr. trogneste tienare . G. Linnaeus.

Nytt: det sägs att Hans M:t skall resa om torsdag igenom Upsala at jaga på nora skog.

Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck
frijbr. Stockholm.

Sigill III, rödt lack.
  1. Olof Celsius d. y., se bref 555 not. 4. Han utnämndes till kyrkoherde i Ulricæ Eleonoræ församling den 26 Februari 1753.
  2. Engelbert Halenius, se bref. 526 not. 1 ; blef biskop i Skara den 2 Maj 1753.


771.


Min Kiäraste Broder.

Tack Min K. Broder som ej glömmer mig.

fast jag aldrig haft kortare om tid, skall då M. Brs papper med första blifwa afgiort.

Har M. Br[s] apa ad posteriora trenne öpningar, en pro ano, en pro vulva, en pro urina?