Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/224

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
212

212 och at frantsoser cureras på 14 dagar, men gonorrhaea går trögare än sielfwa frantsoserne, doch säkert. — jag hoppas få premium, om jag det kan praestera. en annor skref mig till altså: D. Haller est ab aliquot diebus Bernce in patria sua. quidam magnas Hungarus ipsius puellam deperiebat, Hallerus ver o, qui catholico suam gratam nubere recusabat, discessit insalut (dis omnibus cum conjuge et filia, media nocte, et Bernam petiit, quam tamen petere debebat prout cogitaverat, paucos post dies nostalgi a fere laborans, ut omnibus helveticis solemne est. 3 en annor, nämligen Sauvages, skrifwer: Hallerus scripsit thesin de irritabilitate, 4 cujus experimcnta non succedunt apud nos. quis ipsi potest assentiri? contendit et ad me scripsit costas intet inspirandum ad se accedere mutuo, ita ut spatium interpositum dimidio minus evadat. ego vero ampliari Jwc spatium eonstanter observo cum canis inspirat, imminui cum ejulat.* far wähl min såtaste wän och Broder, jag är M. K. Bis Upsala d. 18 maj lydige . C. L. Utanskrift: Archiatren Wälborne Hr D. Back Stockholm. Sigill IV, svart lack.

I sprit bevaradt foster af den vanliga elefanten; jfr Mus. Reg. Ad. 

Frider. II p. 6.

Jfr. Amoen. acad. VIII p. 72. 
Haller är sedan några dagar i sitt hemland i Bern. En ungersk 

magnat friade till hans dotter, men som Haller ej ville tillåta sin älsklings giftermål med en katolik, bortreste han midt i natten, utan att säga farväl åt någon, med sin hustru och dotter, och styrde färden till Bern, där han tänkte slå sig ned, emedan han på sista tiden varit nästan nedtryckt af hemlängtan — något, som är vanligt hos alla schweizare.

De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus i 

Commentarii Societatis regim scientiarum Gottingensis Tom. II (1753) p. 114. — Samma år infördes i Vet. Akad:s Handlingar en Hallers afhandling: Rön om de känslo-egande (sensibiles) och reteliga (irritabiles) delar uti menniskans kropp.

Haller har skrifvit en afhandling de irritabilitati, men hans 

experiment hafva hos oss icke lyckats. II vem kan gifva honom rätt? Han påstår