Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
213

213 däri och har skrifvit till mig, att vid inandning refbenen närma sig till hvarandra, så alt mellanrummen dem emellan blir hälften mindre. Jag däremot har konstant iakttagit, att mellanrummen förstoras, då en hund inandas, men minskas, då han tjuter. . Min Kiäreste Broder. Tack för brefwet. Örter skall min Bror få ätter lofwen; inga krukor behöfwas ty jag lägger alla in i en kassa secundum art em att planteras i trägården. Pulegium har gått uht i winter för mig, skaffa Eder sielf ifrån Drottningholm. Hafrerötter Tragopogon. Ebulus får min Bror från mig s. sambucus herbacea. i dag parenterade Celsius öfwer Baron Hårleman. Min Bror går nu den endaste i hans fotsporr, at giöra wettenskaperne godt. (iiid beware oss, hwadan kommer det att radix Britannica skall kosta hos apothecare 4 dir lbj, där doch en rott är 2 å 3 tt tung, och at Lapathi acuti radix skall kosta lbj 3 dir, som vväxer så allmänt som Garborrar? oförswarligt. Min Kiäreste Broder, giör för guds skull och sänd mig Rumpliu- 1 wähl inlagd med en upsala jacht, om ej promtare tillfälle iritwcs, ty jag kan ännu nyttia synonyma till species plantar. in appendice. om jag dem får, jag skall låta M. Br. wetta hwad jag där i finner mfiricwfirdigt såta min Bror hielp snart och wähl. jag lefwer och dör Min K. Broders Upsala 1753 lydigste tienare d. 25 maj. G. Linnaeus. Utanskrift: Archiatren Wälborne Hr Dr Back Stockholm. Sigill IV (skadadt), svart lack.

Georg Eberhard Rumpf. Herbarium Amboinense (Amsterdam 1741—55).