Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
12

Jag arbetar dagel. i Anatomien. Mina Camerader hema hafwa gagnet. Hade jag wetat om Professionen i Lund, så hade jag sökt komma på förslaget. Men mitt fel är, at jag wistas utomlands.

I Junio elr sist i October reser jag härifrån, om Gud will, genom Holland til Tyskland. När jag kommer derifrån, wet jag intet.

En bedröfwelig händelse förl. Mardy gras. Mr Le Professeur Welin[1], wår landsman, tillika med twå elr tre andra resande spelte et partie qvadrille hos en god wän. Emedlertid hade elden kommit lös i wåningen under, och giordt sådant ravage, at golfwet, der de woro, föl ned, förr än de wiste ordet af, och de alla jemmerligen förgingos och upbrunno.

Herr Professorn är så gunstig och hälsar med min ödmiuka respect Hrr Hr Professorerne Celsius[2] och Hr Professor Beronius med alla förnäma anhöriga, och flera som fråga efter mig. Jag lefwer

HögEdle Herr Professorns
ödmiuke tjenare
Abrah. Bæck.

Utan datum, men säkerligen skrifvet i Paris under våren 1744.

Utanskrift:

A Monsieur

Mons:r Charles Linnæus

Celebre Professeur en Medecine

à Upsale.

Linn. Soc. Vol. II: 247–48.

    Antoine de Jussieu, född 1686, läkare och intendent för Jardin des plantes i Paris, död 1758.

    Genera plantarum . . . Authore Carolo Linnæo .... Editio secunda, nominibus plantarum gallicis locupletata. — Parisiis, sumptibus Michaelis Antonii David . . . 1743.

    Fundamenta botanica. — D’après Caroli Linnæi Systema naturæ. Ed. 4. Paris 1744.

    Mich. Ant. David, född 1714. bokförläggare och »imprimeur ordinaire du roi» i Paris, död 1787.

    Abraham Trembley, en schweizisk, i Haag bosatt naturforskare, upptäckte (troligen 1740), huruledes, då ett visst litet vattendjur sönderskäres i två eller flera delar, hvardera af dessa utvecklas till ett nytt individ. Närmare beskref han detta i sin 1744 utgifna skrift Memoire pour servir à l’histoire d’un genre de polypes d’eau douce, som väckte den största uppmärksamhet. Redan förut hade han meddelat sina iakttagelser till naturforskare i Frankrike, Holland och England samt därigenom gifvit impuls till ifriga, härmed i samband stående forskningar. Bland de flitigaste arbetarne på detta fält voro bröderna