Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
233

233 . Min Kiäraste Broder. senast blef jag förhindrad att upwachta Min K. Bror, det jag beder ursächtas. Innelychte copia täckes M. K. Br. wid tillfälle läsa för Hennes M:t. jag tackar min Bror som hulpit Hr Candid. Hartman. jag ser att M. Br. ej will at idioter under M. K. Brs regering ötwer swänska medicinen skola tränga sig fram, utan att flit, capacitet och erudition skall winna. jag twiflar altså intet, att M. Br. hos Hans M:t fäller för honom ett godt ord och med ett ord skaffar honom denna posten ; hwilket giör min K. Br[s] stora och rättmätiga renommé ännu klarare. Innelychte har jag äran att återsända. Alla glädia sig i dag öfwer en printsessa. Gud hielpe Hennes M:t till krafter. Tursen och Stallmästaren komma ej öfwer ens. Det är skam af Mademoiselle Noverres 1 att frysa i sängen, då M. Br. är <lär med henne, hälsa henne och säg at den frossan kallas kiäiltks frossa. De örter till Hortus Medicus, som jag har, skall Tufwen få taga. Han är olyckelig med sine öron; jag kan ej skrika så högt att han hörer. Couriren, som kom hit från Spanien, skulle äfter ett par dagar gå tillhakas, fråga Hr secr. Wargentin om Han stälte förra exemplaret på Cadix. Lef säll min söta Bror. wälkommen hem till Edert Egit hus ifrån slottet, jag förbi. Min K. Broders Upsala 1753 lydigste d. 9 October. C. Linnseus. Utanskrift: Archiatren Wälborne Hr Doct. Back Stockholm Sigill IV, rödt lack.

Drottningens hoffröken Demoiselle Noveike.