Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
291

m winnes det tillkommande, då de så torkas, allenast skadan icke är redan giord. förbi. Min Hr Broders lydige tienare C. Linnaeus. Datum ej utsatt, men är troligen den 16 Juli 1754. Utanskrift och sigill som på bref. 853.

Hyssopus Lophanthus L., om hvilken påpekas, att dess blommor äro 

omvända, så att under- och öfverläpparna intaga hvarandras platser.

Olof Celsius d. y., se bref. 770 not. 1. Såsom tillägg till sitt 

kyrkoherdeembete i Stockholm erhöll han 1755 Solna församling som personligt prebende.

Tvifvelsutan felskrifning i st. f. Monk- (eller Munk-)laegrensi. Munklägret 

var dåtida namnet på Kungsholmen, hvars kyrkoherde fick uppbära en del af inkomsterna från Solna. . Amplissimo DD. ABR. BÄCK. S. pl. d. Car. Linnaeus. Hodie tempestas fuit horrenda; eras si faveat coelum proficisci animus est, ut circa vesperam in tuos amplexus ruam. Laetor quod planta) Hasselquisti numero insignes sunt; credas me autem illum non obtinuisse 2000 species, et ne quidem 1000; nam mille plantae sunt revera multae. Libros debeo accipere a Praeside Regii Collegii Medici Medicorum Parenti ; non possum enim mecum adducere integram bibliothecam; sufficiat ducere me ipsum. Plantae plurimae mox faciles erunt; paucae dein rariores extricandae. Ego opto ut Dnus Arch. Baeck, discedente Rege et Regina, mecum adeat Upsaliam per octiduum; quod si non fecerit, dispeream; potest enim D. Rosen, qui ad mensis finem erit Holmiae, tum vices tuas peragere. D. D. Wahlbom ad me misit 2 plantas, quas ab eo petii, Astragalum parvum A Chrysocornam, 1 quas Nauta deponat in domo Tua, vir amicissime; spero quod eas mox cures, ut ad me deferantur.