Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/304

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
292

292 Si tempestas non sit nirais adversa, me circa vesperam exspectes, ni rheda in itinere frangatur, uti ego satis detrita. Ter vale. dabam Upsaliae 1754 d. 19 julii. Utanskrift och sigill saknas.

Astragalus campestris L. (Oxytropis) och Chrysocoma Linosyris 

L., den senare först af Wahlbom anträffad i Sverige. . Min gamble ärlige och beständige Broder. oändelig tack för det stora beswär jag giorde M. K. Br. så lång tid på Drotningholm; jag kom hem i går afton kl. 6; min hustru beklagade att jag ej hade Min Br. i sälskap. alt stod wähl till. jag beder för alt att M. K. Broder drifwer på Hr adglutinator ■ att han lefwererar örterne, och att M. Bror täckes taga dem, och lägga dem på det tillförordnade stället i rummet, och där ofwan uppå det förgiölda papperet, att örterne ej slå sig, sedan de inklistrats] . jag glömde den Hibiscus, som Hennes Majest, gaf mig frisk ifrån Carlbergs trägård, den jag lade under en kista fram för bordet, på hwilket segyptiska gudarne stodo, att torkas ; om den igenfinnes, så lätt och den inklistras. jag glömde de rare gräsen af Gronovius; min K. Broder torde sända mig dem, då jag sänder en gång min Bror en hederlig skiörd af wackra wäxter. När min Bror lår en gång godt om Medicinae studiosis, så torde någon få taga extractum protocolli af Pocock 2 för mig de plantis palestinse et aegypti. Uti min Materia Medica står så skrifwit: IGNATII faba. dosis gr. viijj utitur in infuso aquoso et R vinosa. Usus Colica, febris intermittens, febr. exacerbantes, Morsus venenat., Soporosis morbis, Asthma, Ecclampsia. Qual. diuretica, emenagoga, anthelmintica, sudorifera. nimia dosis facit temulentiam, uti omnia amara. Dicitur Gucurbitifera malabathi foliis scandens. Pluk. mänt. 60.