Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/323

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
311

311 Utanskrift och sigill, som på bref. 874.

Andibs Philip Tidström, se bref 122 not. 1. 
Haller har redan drabbats af deras öde, som aldrig äro nöjda, utan 

ständigt fika efter mera, samt önskar nu att fä återvända [till Göttingen, se bref. 783 not. 3]. men hittills hafva vi ej velat på nytt afhandla med honom, emedan han alltid uppfört sig alltför odrägligt mot sina ämbetsbröder. Undervisningen i hans läroämnen skötes tills vidare af professorerna Zon, Vogel och Roederer. Jag skulle önska, att Ni, Vidtberömde Herre, ville hitkomma och förläna glans åt vårt land samt efterträda Haller på hans lärostol, men hvad gagna härvid önskningar V Eder allernådigste konung, som vet belöna förtjänsten, skulle väl aldrig släppa den, som är en prydnad för sitt fädernesland. Låt mig emellertid fä ett svar härom. — J. G. Zixn, se bref. 861 not. 3; Rudolf Augustin Vogel, född 1724, medicine professor i Göttingen, död 1774; Johah Georg Roederer, född 1726, framstående obstetriker, död 1763. s77. Amicissime D:ne fräter. Vicisti tandem egregie et gloriam reportasti, dum D. Rolandrum unice Tibi obstrictum reddidisti, qui hodie redux de Te tanr quam de Imperatore Japonia? loquitur. Multa alia et quidem non mediocria facinora praestitisti, hodie tamen vicisti super Superos. debent omnes Botanici, omnes qui amant literas et virtutem, Res herbaria et Mediea, Insectorum denique Scientia ac ego Tibi multum et plura quam dicere facile sustineo. Fecisti et demonstrasti, quid Magnus Pneses Regii cujusdam, collegii valeat. utinam D. hahlberg non seduceret egregium juvenem. 1 Scribam ad D. De Geer. ille fuit heic heri, et hodie abibat, unica hora ante adventum Rolandri. Utinam Rex serenissimus vellet dåre ipsi 600 thaleros; 300 dabit spero De Geer, si non plures. a me accepit 200. Habebit sine dubio aliquid e stipendio pro hoc intervallo, quod faceret 300. de rebus theologicis ex ore Ethnicor., hodie?! Undenam mineree illse Uhloa 8 £>, 9» ^» ^ & c annon ex America s. peru? si hoc? optarem videre. Accepi dudum quae misit D. Lagerström, pro his Tibi gråtes inlinitas reddo, at hane cistam a Te non habui nec a D. Ziervogel, sed ab alio amico; si Tu aliam vidisti, quseso dicas.