Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/326

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
314

314 Promotio doctoralis erit die jovis proxima. Laetor ex animo quod Tu cures filium artis Rolandrum, uti genuinum; non sic Tui antecessores Archiatri. Quaeso experimentum instituas in tuos aegrotos cum radice Cyclaminis, an purget vel non. miror hsesitantiam vulgi medicorum. Quando erit ista dies, quo formosissima ibit in amplexus, o Galathea, tuos? 2 V i ve felix. dabam Upsaliae 1754 d. 25 octobr. Utanskrift och sigill som på bref. 865.

Peter Petersen (adlad von Heidenstam), född i Heide i Ditmarschen 1708, 

medicine doktor i Frankfurt a/O, arkiater, död 1783. (Det är denne, som i bref. 758 omnämnes, och icke hans son Johan Christian, såsom där i not. 2 angifves.)

Citat ur något latinskt poem, som dock ej kunnat igenfinnas. 

. Amicissimo D:no BiECK S. pl. d. C. Linnseus. ultima vice distractus variis negotiis non licuit scribere. heri vesperi me per horulam visitavit DD. Halman, et dedit aliquot pulcherrimos rarissimosque libros. misi cum eo Programma. heri celebrabatur promotio in auditorio frequentissimo oratione de stupendis proprietatibus animalium. eras måne v. D. petam Ulriksdahl; utinam vise me non absorberent; spero Te videre in Arce regia. si mentio incidat de Medicis, loquar rotundo ore. vereor quod Te metuat S. 1 ob affinitatem qua eris conjunctus sic stantibus, sed de his plura coram. D:nus De Geer misit Rolandro 600 thaleros. Tu pergas favere scientiis et promovere artem instar alterius Apollinis. vale. Dabam Upsaliae 1754 d. 1 Nov. Utanskrift och sigill som på bref. 865. 1 Hvilken härmed afses, är oklart.