Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/342

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
330

330 B. Hårlemannum ; sed hos decens uxor brevi expellat quod doleo; interim testis fui oculatus oeconomise Tuae juvenilis. gratissimam mentem meam reddas liberalissimo D:no Schroeder ejusque exquisitissimae uxori, qui me laute excipiunt quoties Holmiam pervenero, et Domina ipsa qua? a D:no Arehiatro depolitas merces extorquet. Data occasione quaeso ad me mittås Herbariolum DD. Halmanni; in eo enim est Gentiana et Potentilla quse placent. Dum ex arce descendebam, obviam ibam rustico, qui obtulit Equum, quem mox sumsi et sic insalutato optimo Hospite, quod doleo, discessi confestim. in amplexus meorum redibam hora nona. D. Forsgård, 1 candidatus Medicinse, Halenii aemulus a me petiit commendationem apud Archiatrum regium, quam etiam defero. Ter vale. Odateradt, men antagligen skrifvet i slutet af Februari 1755. Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Uppenbar felskrifning; den här afsedde är nämligen Jonas Gustaf 

Forsskåhl, född 1727, medicine doktor i Upsala 1758, läkare i Närike och brunnsintendent vid Medevi. död 1783. . Wälborne Hr Archiater och Brudgumme. Jag hade ärnat i morgon hafwa några wänner hos mig, men det blifwer nu upskutit till torsdags afton, då jag will fira Hr Archiater Baecks och des Bruds heders afton; jag skall dricka skålarne riktigt, fast det ej blifwer mer än 3, och det i sötaste win som jag här kan få. Om M. Bror är min wän och ärlig swänsk, så drick min skåhl tillhakas; jag spor det wähl, om jag det ej hörer. Anmäla min wördnad hos Eder Brud och anhörige, mine gamble gynnare. jag gratulerar af hiertat M. K. Bror, som änteligen äfter så många åhrs arbete och möda får hvila sig i en så skiön och makalös bruds skiöte, som fröken beskrifwes af alla. Gud late min k. Broder i många åhr, med lika ren smak och nöje få afbörda sig wärdenes bek}Tnber och stora wärdenes bittre pocaler i kiärlekens famn.