Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/343

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
331

331 Gud late Eder bägge få lefwa till samans med hälsa och krafter, at nytlia hwar andras warma. Gud förläne Eder inbördes kiärlek, förtroende och åtrå till hwarandra. Gud läte Eder rächna många åhr ifrån den epoche I nu begynnen. Gud late Eder wara frtichtsame och räcka den frucht, som I sträcken Eder äfter. Nu undergån I den sanna metamorphosin vitae humanae, som pupan i fiärilen ; den kädia som nu lägges om Eder hals, kan ingen rycka utan döden; nu knytes Eder timeliga lycka; lyckelige blifwe I genom enigheten. Wisa nu Eder karl, at M. Br. får sin unga frus approbation freddag morgon, och wälkomen då i wart skrå såsom Danneman. d. 25 december skall bära witnesbörd, om mannen är richtig, då utslag faller; åller blifwer plicht då jag w. G. kommer till Stockholm. Kiära warrn Eder, men bran Eder icke upp i egit oåste som Phoenix; och war ej för het på gröten, ty moderata åurant All lycka och wfilsignelse af högden önskar Upsala 17."»:> Min Broders d. 18 Martti. trognestc tienare Carl Linn&os. Seguer' är blefwen Procanceller äfter WolrYen.* Browne 3 utgifwer på engelska i London Historiam naturalem jamaicae med många tabeller af insecter, örter, Diur i folio. 2 guineer. Zinanni 4 utgifwer i Venedig en foliant öfwer 114 plantia submarinis och conchiliis plurimis rarioribus. 2 ducater. Strumpf Prof. Bot. i Halle är död och hans Bibliotheque. som har många wakra böcker, skall auctioneras. Utanskrift som på bref. 888. Sigill bortslitet; rester af rödt lack.

Johann Andreas von Seguer, född 17ot. professor i naturlära och 

matematik, först i Göttingen, sedan i Halle. död 1777.

Christian Wolff, född 1079, professor i matematik och naturvetenskap, 

men mest känd säsom filosof, slutligen kansler för universitetet i Halle, död 17:, k

Patrik Browne, se bref. 318 not. 3. 
  • Grefve Guiseppe Ginanni (äfven kallad Zinanni). född 1692, italiensk

naturforskare, död 1753. Aren 1755 — 57 utkommo i Venedig hans Opere postume, Hella quali si contengono 114 piante che vegetavo vel mare Adriatico, nella paludi e nel territorio di Rnrenva, roll' istoria d'alcwni inse.tti.