Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/344

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
332

332 . jag gratulerar af hiertat till en söt, skiön och kiär Fru. Gud late Eder lefwa länge och nögde. Gud late Eder få se med glädie Edre kiäre arfwingar och Eder ätt räcka till werldenes ända. jag borde spara att oroa min k. Bror med mine lappar, medan smekmånaden warar; men jag kan intet utan taga dehl i min Brors fägnad. jag glömde älendigt bedia M. K. Br. i sitt pacto antenuptiali äfwen inrycka mig, at nådiga fruen ej sågo surt på mig, då jag kommo att dricka the bittida om morgonen, eller sent på aftonen uppehöllo m. k. Br. med mönstrande af örter, då N. fruen woro sömnig och wille hafwa sin Herre till sängs; ty måste jag stå mitt öde. ty mannen öfwergifwer fader och moder och blifwer när sine hustru; mycket mera mig; nec placent lusus, qui placuere quondam. l i aftons hade jag tänkt fira M. K. Br. bröllop hos mig, men Apothecaren 2 öfwerwan mig, och giorde en ståtelig collation i går afton, då wij där dricka skålarne ståteligen; och jag slog mig lös, att jag på många åhr ej warit så nögd, och swor på at jag ej reste hem för än Brudgumen reste med sin brud, at min hustru trodde jag ej wille resa hem om hatten med henne, som doch skedde kl. 1. Roa sig nu M. K. Br. medan kiärleken är starkast, det bäste M. Br. kan; och lämna att skrifwa mig och andra till, till des det grofwaste är bestält. jag tycker mig nu se i M. K. Brs hus et nova rerum facies. visiter, collationer, rörelse i hwar wrå. Gud beware Eder; sof sött. jag är Min K. Broders Upsala 1755 lydige tienare d. 21 Martii. Carl LinnEeus. Utanskrift söndersliten; återstod: Archiatren Wälborne Hr Doctor halm. Sigill bortslitet; rester af rödt lack.

Forna dagars nöjen behaga icke mer. 
  • Daniel Wilhelm Bottiger, född 1700, akademi-apotekare i Upsala, död

1777.