Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/362

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
350

350 . oin Diur, foglar, fiskar, örter &c. som äro beskrefne uti de papper jag hafwer skola insättas i resan på sine ställen, äller och komma wid slutet allenast på sine ställen annoterade till numret, som wisar på beskrifningen. . Antingen jag får reson att detta tillsätta; äller den som har reson tager dessa observationer, att notera i resan. . om jag får se sielf igenom correcturen på de papper jag hafwer, ty jag tror ingen om att älliest rätt eorrigera dem. . om dett får tryckas i stort octave, såsom mast är brukeligit och commodast för en resande. . äller om med tryckningen skall wäntas till sielfwa originalerne komma, hälst några ord stöta, och måste wara orätt afskrefne. C. L. i Utan datum, men antagligen skrifvet i slutet af Juli eller början af Augusti 1755. Utanskrift och sigill saknas. . Amplissimo Viro DD. ABR. BMCK S. pl. d. Car. Linnseus. Tot quotidie in Horto emergunt Planta?, ut vix ollge sufficiant [ad] eas' capiendas, vix memoria et industria eas servandas. Stcehelinus, 1 quem instar oraculi habuit Hallerus et a quo fere omnia in Botanicis [accepit], mortuus est. Gmelinus, 2 quod doleo, itidem mortuus est, ut dubitem, num tomi tres insequentes Flora? sibiriooe umquam prodeant; esset hoc jactura ingens Rei herbarias. Gaettard 3 systema meum animalium gallice edit et notis auget. Wagnerus* edat plantarum historiam Bareytinam. Gesnerus' edit historiam plantarum et delineat characteres figuris ameis, secundnm meam methodum.