Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/363

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
351

351 de Böhmio* proxime respondebo, cum potero loqui cum Hortulano. Dum poteris loqui cum Tua, quaeso devota olficia meae uxoii> ipsi dicas. Vale Amicorum constantissime. Te servet Deus. dabam Upsalia? 1755 d. 23 juli. Utanskrift och sigill som på bref. 888. Originalet, hvilket i ar anträffats af Amanuensen A. Grape bland hvarjehanda Ihreska papper, tillhör numera Upsala universitets-bibliotek.

Benedict Staehelin, född 1695, schweizisk läkare och botanist, död 1750. 

3 Joh. Georg. Gmelin, se bref. l'.)7 not. 7 och 543 not. 5.

Jean fenan Glettard, se bref. 58t not 11. Någon fransk 

öfversättning af den zoologiska delen af Systema natnra utkom icke.

Peter Christian- Wauner, född 1703, stadsphysicus i Bayreuth, död 

17646 Johan Gesner, se bref 249 not. :j och 585 not -2.

En ung man med detta namn ti. k på Bäcks rekommendation 

anställning i botaniska trädgården för att utbildas till en dugande hortikultör, men som han genom lätja, slarf och olydnad befanns oduglig, måste han eftfr ett par år bortskickas. <)17. HliHtri DD. B.KGKIO C. Linnseus. Mimosa ista tion era t Asiatica, sed omnino Amerieana, quocumque demum fato orientalis facta. Radix, rjiiani sub alio nomine proposui, erat Lobeliaj species, non istius siphiliticte Kalmii, sed alius specieis, quam ulterius non habui, et misere amisi, vel oblitus sum in camera Drotningholmae. Video optime confusam oeconomiam Tuam, qui debes proeul abesse a chara uxore; sed simul video iniquiora fata, dum dulcissima, Te absente aegra, luscinam vocabit, dum tenelli nati BBgri patrem optimum absentem dolunt. At vir sapiens sperat iofestis, metuit seeundis. Nihil est ab omni parte beatum; vel earebis praxi aurea, vel sostro archiatri honorifico. Tu feras sortem et ut soles contentus vive et perfer quae mutari nequeunt.