Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
25

Monarda.
Rubia.
Mollugo.
Ludwigia.
Ammania.
Rivina.
Atropa.
Phyteuma.
Trachelium.
Heliotropium.
Coris.
Diervilla.
Ammi.
Bubon.
Petiveria.
Bauhinia 1.
Zygophyllum.
Fagonia.
Garidella.
Malpighia.
Euphorbia.
Corchori.
Mimosæ.

Cassiæ.
Tetragonia.
Phlomides.
Teucrium.
Cunila.
Molucca.
Scutellariæ.
Lantanæ.
Cymbalaria.
Celsia.
Ruellia.
Digitalis can.
Anastatica.
Crambe.
Hermannia.
Amorpha.
Robinia.
Psoralea.
Crotalaria.
Clitoria.
Elephantopus.
Chrysocoma.
Sigesbeckia.

Asteres.
Phyllanthus.
Coix.
Parthenium.
Boabab.
Karatas.
Poinciana.
Triumfetta.
Abrus.
Volkameria.
Grewia.
Aeschynomene.
Melissa altiss.
Guajava.
Jalappa.
Kethmiae.
Emerus.
Corallodendr.
Convolvuli 1. 2. 3.
Cytisus spinosus.
Cephalanthus.

alla dessa wäxa wackert.

aldrig kan jag till fyllest tacka Hr Doctoren, som will taga sig på beswäret af Systemate. Hade Bokföraren anlit mig om de nye genera i tida, hade han fått de nye genera, som jag redan insatt uti act. Societ. Upsal. Hr Doctoren har lagt i sista bref ostridiga prof på den innersta ömhet Hr D. hyser om mig; jag will nu swara specielt till alt.

Observationes in 3 regna naturæ p. 67 är wähl och tror jag artigare at de sättas för wärket; doch uteslutas ej § 1—5, utan hela capitlet insättes, ty fast än Hr Reaumur håller före at de ej paras, torde doch finnas framdeles at de paras, då de ännu äro helt små såsom Panorpa, och hwad polypen angår, så hoppas jag, at han lärer propageras ex ovis såsom andre diur, fast han äfwen som wäxterne kan propageras per ramos; ty fast än wäxter krypa och så förökas, hafwa de doch sit frö.