Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
81
667.
HögEdle Hr Assessor
Högtärade Broder.

At Strandberg blifwer stadsphysicus och Bæck får intet.

at Wallerius blifwer Adjunctus och en Bæck ej wärd at komma på förslaget,

Kostar wähl på, ogräs må gro.

Men at en Bæck, som i 10 åhr med heder warit Doctor och excellent Doctor, skall kiöpa sig till en hofMedici beställning för 14,000 dr,[1] det kostar på för mycket; det grämer mig och hela ärbara werlden. å accordera med Rosen straxt, och lägg några plåtar till, så har Min Wän något lägligare.

Binnike matsken är nu tryckt, jag bad Dubois[2] skicka honom öfwer till min Bror.

i dag fick jag från italien ett nytt genus Plantar. kallad Aldrowanda och Parum nidum suspendentem;[3] helt prächtigt ritat. jag wille gifwa academien en ritning, men kan i hela staden ej få henne ritad.

Gud wet hur dett står till med Gronovius, som ej låter höra af sig det minsta; jag räds han dödt af harm, sedan han blifwit afsatt.[4]

Prof. Gmelin håller på at gifta sig, och Prof. Sauvages i Montpellier är nyl. gift; här näst bör det Hr Assessor Bæck.

Intet står felet hos mig; så snart Salvius kan trycka, så har han materia; registret af materia medica är nu under pressen. Det skulle wara mig kiärt, om severiores practici approberade mitt lilla wärk, fast det endast är ämnat mine studenter.

anmäla min ouphörliga wördnad hos Öfwerintendenten. tack for richtigt bestält om det jag skref sist. lägg nu till att den canalen, som är under jorden, icke kommer på några famnar når någon mur, mycket mindre skadar; ty walvet synes, och sedan man kommer in, behöfwes icke röra det minsta, utan går canalen antingen åht biskops huset, äller kyrkian, äller slottet, äller åt alla desse delar, på alla sidor hel och walf.

förbl. Min Brors
Upsala 1748 uprichtige dräng
    d. 13 Decemb. C. Linnæus.


6