Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


33
huleiss tjärnjin båota karin senn fö syypasi.


Karin han vaart sä haj han, så an spend åpp kårpgługgan siin såm di sku a vari åppstylta å sekna nedä po stabban.

Baata hon tåo si in syyp teel å ramła åppett väävståołan, för on haa åpp in fyyskafta hałvyllivääv, å så skreik on åt an:

„Tenkä do kåm in vambalåtjin,[1] å vil häv ii di onjä bränvisdråppon miin. Men hä ska do väät, onjä gangon va ä mett.“

Å så råska on påtton så ä skvałpa baaket å tåo si in enno väłkan syyp.

Karin han tråodd Baata sku ha si in helsingalans prikatyril å tå va an sjöłv i spruutfyllon å. An sååt å bitrakta on så öögona hans riktit vila fassn ii on, å tå an såå hur åostöukot[2] ä va i stygon, å hur allting va åpp å nedär, int na eld i spiisin elo na maat po båołi, fast an int a fååi na ti jeet po heila daain, å tå baanin va płåcka i dörahöösenjin å sååt smiidandis tyst å gapa å skåda huleiss föreldran viisa hu fåłtji ska bjee si ååt, börja ha siti å skaak po huvo, så mysson full i askon.

Baata hon ståo å reit si åppet väävståołan å tåo si tan ein syypin baaket tan annin, så ä minka i påtton sä raasandis hastot, så aldri ha no fol nain kaar supi in bränviinspåtto sa fåort tåom.

Tå karin såå hur on tratta ii si värr en han sjöłv sku a mekta, tykt an åt on:

„Legg no bårt brännviini, ditt tåok, do sii jo do syypär ihääl di. Åm ja sku väät vem tan stryykarin i, såm a jivi di tåkidä, nåo sku han kåm ti väät vadan an i heim.“


  1. Ordagrant öfversatt: våmspindeln.
  2. Ostädadt.