Sida:C D Marcus Den nya litteraturen 1911.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
50
DEN NYA LITTERATUREN.

Alla dessa skildringar präglas af en gemensam åskådning om Amerika. Det är dollarlandet Berger skildrar, landet, där kampen för tillvaron verkligen gäller lif eller död, där blott och bart den hänsynslösa kraften triumferar, där människor förbrukas som verktyg för den slugaste, men där alla slutligen förintas af den obeveklige kung Dollar själf, vid hvars fot de stupa ännu i sina bästa år, ända in i dödsminuten hörande ropen om hausse och baisse, om »björnar» och tjurar», som de olika börspartierna benämnas. Detta i oafbrutet presto furioso framrusande lif har af Henning Berger skildrats med hjälp af typer och miljöer. Han har framställt en följd af invandrare, som antingen gå under i malströmmen eller resa sig upp ur den. Helst skildrar han dock den germanske drömmarens växande skräck inför denna häxdans från afgrunden, han skildrar den unge Helge Bendels (med litet god vilja kan man redan ur namnet få Henning Berger) förtviflade försök att komma till rätta i hvirfveln, tills han öfverväldigad af all denna råhet och ryslighet vänder landet ryggen och emigrerar tillbaka till Sverige.

Själfva miljön framställes med det rätta tempot och med impressionismens alla stilmedel, färger, nya ord, nervösa statsbildningar, pauser. Ingen af alla tusen detaljer undgår denna närsynta blick, allt, från färgen på en varietédivas hår till de blå gnistorna kring den elektriska järnvägen, relateras med samma nästan vetenskapliga intresse. Det händer ofta nog, att denna rikedom på detaljer fullständigt öfverskuggar människoskildringen, och det finnes kapitel i den sista boken, som äro fullkomligt fristående miljöstudier. Men de äga i alla fall värde som rent geografiska skildringar af kuriosa, iakttagna på ort och ställe af en konstnär.

Äfven i sina öfriga böcker är Henning Berger globe-trottern, en nervös nutidsmänniska, som måste byta om luft och rum för att icke förtäras. Storstaden har blifvit honom en nödvändighet, och bland hans talrika små noveller befinna sig äfven scener och situationer från Stockholm. Ur rent konstnärlig synpunkt stå dessa skisser framför romanerna. Berger öfverträffas