Sida:C D Marcus Den nya litteraturen 1911.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
68
DEN NYA LITTERATUREN.

tur väntar på en ännu mer omfattande och värdefull hembygdsdiktning.

Hvad vi vilja af vår diktning, det är ett starkt uttryck för det lif, som pulserar i våra ådror och rundt omkring oss. Vare sig den nya boken är skrifven med den känslan, att lifvet är salighet och öfverströmmande lycka eller att det är smärtornas hemvist, skola vi ge oss hän åt skaldens fantasi, när känslan springer fram ur ett äkta källsprång. Vi vilja förnimma skönhetens höga majestät, vi vilja känna oss lyfta till dåd och drömmar.

Konstens uppgift är stor och hög. Konstnären skall se hela lifvet i ett enda perspektiv och finna enheten i den gränslösa mångfalden. Konsten är befrielsen från den jordiską tyngden, den är ruset af det ädlaste vin, stormen öfver våra hufvud, konsten är speglingen af vår högsta längtan, blott den förmår gifva synbar gestalt åt allt hvad vi sträfva efter, hvad vi drömma och ana och vilja. Konsten går i têten och visar oss den stjärnströdda himlen.