Sida:Cajsa Warg.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15
) ° (

dertil, lät det på sakta eld brynas med litet miöl, något lök, persiljerötter och morötter, hwilket skäres i skifwor; när det blifwit brunt, slås litet köttsåppa derpå efterhand eller upkokat watten, och då såppan får god färg, ökas så mycket til som man wil hafwa; då läggas några skinkskifwor uti och låter dermed koka til des såppan blifwer mustig: sedan lägg uti et annat käril et stycke smör och miöl deruti och lät brynas, men rör wäl om at det intet brännes, sila sedan såppan deruti och lät henne koka med efterstående fylda bröd, litet stött peppar, muskottblomma och salt: när hon anrättas, lägges detta fylda brödet i fatet, eller den som behagar kan deruti ock bruka en ospäckad orre, på hwilken skiäres 2 diupa skåror i bröstet längs efter på hwardera sidan om bröstbenet, och hwaruti sättas utkrusade citron-skifwor. Denna såppa kan giöras af öfwerblefne fogelkrås.

Et fylt bröd i Fogel-såppa

Giör en farce af rådt fogel-kött på samma sätt som kiött-farce giöres, skjär et rundt låck i botten på ett fransyskt bröd som först är raspat, och gräf ur alt inkråmet; smörg brödet inuti med en fiäder som är doppad i et wäl wispat ägg och fyll det med farce; smörg äfwen låcket och lägg det då uppå, linda trå om at det sitter wäl tilhopa, och lät det blifwa kokat i såppan, sedan hon är silad: om någon farce är öfrig som ej får rum i brödet, göres der af små klimpar och lägges tillika i såppan at koka.

Gris-