Index:Cajsa Warg.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Warg frontispiece.jpg
Upphovsman Cajsa Warg
Titel Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber
Utgivningsår 1770
Utgivare Grefing
Källa Lunds universitet
Kommentar till verket
Sidor

001 002 frontespis titel kostnad

Nådiga och Gunstiga Fruer. 006

Företal. 007 008 009 010 011

Innehållet Af denna Hushålls-Bok. 012 013

Allehanda slags Såppor. 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

Kött-Rätter, allehanda slag. 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081

Kött-Rätter af Kalf, allehanda slag. 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Kött-Rätter af Får, allehanda slag. 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Tilredning af Swin och Gris. 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

At tilreda kalkoner och Höns på åtskilligt sätt. 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

At tilreda Giäß och Ankor. 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Om allehanda slags Wildt. 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Allehanda slag Saucer, som brukas under Kött. 216 217 218 219

Tilredning af Fisk, allehanda slag. 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

Allehanda Fisk-Saucer. 277 278 279 280

Tilredning af allehanda Trägårds-Saker. 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

At insylta och förwara öfwer wintren allehanda slags Trägårds-Saker. 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

At göra allehanda slags Korf. 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

Allehanda slags Buddingar. 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387

Allehanda slags Bakelser. 387 388 389

Allehanda slags Fyllningar till Tårtor och Petit Patés. 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

Allehanda Mjölk-Rätter och dylikt. 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

Några Sorter à la Glace. 462 463 464 465 466

Några Tilredningar af Ägg. 467 468 469 470 471

Några Sorter supande Mat af Mjölk-Rätter 472 473 474 475 476 477 478 479 480

Allehanda Geléer. 480 481 482 483 484 485 486 487

Allehanda Sylt-saker med såcker. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502

Allehanda slags Winer och Watten utaf Frukter. 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517

Hwad som hörer til Bryggning. 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526

At distillera allehanda slags Brännewin och Watten. 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543

Hwad wid Bakning är at observera. 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558

Om åtskilliga Saker, som äro nyttige i et Hushåll. 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575

Några slags Färgningar 575 576 577 578 579 580 581 582 583

Några Hus-Curer för Boskaps-Sjukdomar 583 584 585 586 587 588

[Några nyttiga Påminnelser] 588 589 590 591

Alphabetiskt Register 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611

Förord till bihang 612 613 614

Några slags såppor 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624

Några slags Kött-Rätter 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

Några Tilredningar på Fisk. 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669

Några gröna Saker at laga, och förwara öfwer Winteren. 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681

Några slags Buddingar 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691

Några Sorter Bakelser. 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709

Några slags Mjölk-Rätter och dylikt 709 710 711 712 713

Några Sorter Brenwin, at distillera. 713 714 715 716 717

Några nyttiga Saker i Hushållningen 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731

Några slags Färgningar 732 733 734

Alphabetiskt Register [till bihanget] 735 736 737 738

Innehållet

Af denna Hushålls-Bok.

1. Allehanda slags Såppor, ifrån pag. 1 til p. 36

2. Kött-Rätter, allehanda slag p. 36 - - 68

3. Dito af Kalf, allehanda slag p. 68 - - 101

4. Dito af Får, allehanda slag p. 102 - - 118

5. Tilredning af Swin och Gris p. 119 - - 137

6. At tilreda Kalkoner och Höns på åtskilligt sätt p. 138 - - 161

7. At tilreda Gäss och Ankor p. 162 - - 173

8. Om allehanda slags Wildt p. 174 - - 202

9. Allehanda slags Saucer, som brukas under Kött p. 203 - - 206

10. Tilredning af Fisk, allehanda slag p. 206 - - 263

11. Allehanda Fisk-Saucer p. 264 - - 267

12. Tilredning af allehanda Trägårds-Saker p. 267 - - 315

13. At insylta och förwara öfwer wintren allehanda slags Trägårds-Saker p. 316 - - 344

14. At göra allehanda slags Korf p. 344 - - 359

15. Budingar, allehanda slag p. 359 - - 373

16. Bakelser, allehanda slag p. 374 - - 375

17. Fyllningar til Tårtor och Postayer p. 376 - - 429

18. Allehanda Mjölk-Rätter och dylikt p. 429 - - 448

19. Några Sorter à la Glace p. 449 - - 453

20. Några Tilredningar af Ägg p. 454 - - 458

21. Några Sorter Supan-Mat af Mjölk-Rätter p. 459 - - 466

22. Allehanda Geléer p. 467 - - 474

23. Allehanda Sylt-saker med såcker p. 475 - - 489

24. Allehanda slags Winer och Watten af Frukter p. 490 - - 503

25. Hwad som hörer til Bryggning p. 504 - - 513

26. At distillera allehanda slags Brännewin och Watten p. 514 - - 530

27. Hwad wid Bakning är at observera p. 530 - - 545

28. Om åtskilliga Saker, som äro nyttige i et Hushåll p. 546 - - 562

29. Några slags Färgningar p. 562 - - 569

30. Några Hus-Curer för Boskaps-Sjukdomar p. 570 - - 574

31. Några nyttiga Påminnelser p. 575 til slutet

Bihang
Några slags Såppor
Några slags Kött-Rätter
Några Tilredningar af Fisk
Några gröna Saker at laga, och förwara öfwer Winteren
Några slags Buddingar
Några Sorter Bakelser
Några slags Mjölk-Rätter och dylikt
Några Sorter Brenwin, at distillera
Några nyttiga Saker i Hushållningen
Några slags Färgningar
Alphabetiskt Register