Index:Cajsa Warg.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Cajsa Warg
Titel Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber
Utgivningsår 1770
Utgivare Grefing
Källa Lunds universitet
Kommentar till verket
Sidor

Nådiga och Gunstiga Fruer.

Företal.

Innehållet Af denna Hushålls-Bok.

Allehanda slags Såppor.

Kött-Rätter, allehanda slag.

Kött-Rätter af Kalf, allehanda slag.

Kött-Rätter af Får, allehanda slag.

Tilredning af Swin och Gris.

At tilreda kalkoner och Höns på åtskilligt sätt.

At tilreda Giäß och Ankor.

Om allehanda slags Wildt.

Allehanda slag Saucer, som brukas under Kött.

Tilredning af Fisk, allehanda slag.

Allehanda Fisk-Saucer.

Tilredning af allehanda Trägårds-Saker.

At insylta och förwara öfwer wintren allehanda slags Trägårds-Saker.

At göra allehanda slags Korf.

Allehanda slags Buddingar.

Allehanda slags Bakelser.

Allehanda slags Fyllningar till Tårtor och Petit Patés.

Allehanda Mjölk-Rätter och dylikt.

Några Sorter à la Glace.

Några Tilredningar af Ägg.

Några Sorter supande Mat af Mjölk-Rätter

Allehanda Geléer.

Allehanda Sylt-saker med såcker.

Allehanda slags Winer och Watten utaf Frukter.

Hwad som hörer til Bryggning.

At distillera allehanda slags Brännewin och Watten.

Hwad wid Bakning är at observera.

Om åtskilliga Saker, som äro nyttige i et Hushåll.

Några slags Färgningar

Några Hus-Curer för Boskaps-Sjukdomar

[Några nyttiga Påminnelser]

Alphabetiskt Register

Förord till bihang

Några slags såppor

Några slags Kött-Rätter

Några Tilredningar på Fisk.

Några gröna Saker at laga, och förwara öfwer Winteren.

Några slags Buddingar

Några Sorter Bakelser.

Några slags Mjölk-Rätter och dylikt

Några Sorter Brenwin, at distillera.

Några nyttiga Saker i Hushållningen

Några slags Färgningar

Alphabetiskt Register [till bihanget]

Innehållet

Af denna Hushålls-Bok.

1. Allehanda slags Såppor, ifrån pag. 1 til p. 36

2. Kött-Rätter, allehanda slag p. 36 - - 68

3. Dito af Kalf, allehanda slag p. 68 - - 101

4. Dito af Får, allehanda slag p. 102 - - 118

5. Tilredning af Swin och Gris p. 119 - - 137

6. At tilreda Kalkoner och Höns på åtskilligt sätt p. 138 - - 161

7. At tilreda Gäss och Ankor p. 162 - - 173

8. Om allehanda slags Wildt p. 174 - - 202

9. Allehanda slags Saucer, som brukas under Kött p. 203 - - 206

10. Tilredning af Fisk, allehanda slag p. 206 - - 263

11. Allehanda Fisk-Saucer p. 264 - - 267

12. Tilredning af allehanda Trägårds-Saker p. 267 - - 315

13. At insylta och förwara öfwer wintren allehanda slags Trägårds-Saker p. 316 - - 344

14. At göra allehanda slags Korf p. 344 - - 359

15. Budingar, allehanda slag p. 359 - - 373

16. Bakelser, allehanda slag p. 374 - - 375

17. Fyllningar til Tårtor och Postayer p. 376 - - 429

18. Allehanda Mjölk-Rätter och dylikt p. 429 - - 448

19. Några Sorter à la Glace p. 449 - - 453

20. Några Tilredningar af Ägg p. 454 - - 458

21. Några Sorter Supan-Mat af Mjölk-Rätter p. 459 - - 466

22. Allehanda Geléer p. 467 - - 474

23. Allehanda Sylt-saker med såcker p. 475 - - 489

24. Allehanda slags Winer och Watten af Frukter p. 490 - - 503

25. Hwad som hörer til Bryggning p. 504 - - 513

26. At distillera allehanda slags Brännewin och Watten p. 514 - - 530

27. Hwad wid Bakning är at observera p. 530 - - 545

28. Om åtskilliga Saker, som äro nyttige i et Hushåll p. 546 - - 562

29. Några slags Färgningar p. 562 - - 569

30. Några Hus-Curer för Boskaps-Sjukdomar p. 570 - - 574

31. Några nyttiga Påminnelser p. 575 til slutet

Bihang
Några slags Såppor
Några slags Kött-Rätter
Några Tilredningar af Fisk
Några gröna Saker at laga, och förwara öfwer Winteren
Några slags Buddingar
Några Sorter Bakelser
Några slags Mjölk-Rätter och dylikt
Några Sorter Brenwin, at distillera
Några nyttiga Saker i Hushållningen
Några slags Färgningar
Alphabetiskt Register