Sida:Cajsa Warg.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
21
) ° (

tilreds upkokat watten och håll det brede wid budingen, men laga at grytan kommer straxt til kokning; lägg så dertil alla ben och kråset som blifwit öfwer när farcen giordes, så kokas musten utur dem och dertil persiljerötter; salta så at det får lagom sälta och förfar dermed på samma sätt som med fisksåppa af Abborrarne; med en sådan buding ser det litet bättre ut. Denne budding kan ock brukas i den förutnämde fisksåppan med miölken kokad.

Lake-Såppa.

Sedan laken är ränsad, flådd och skuren i stycken, lägges han i så mycket watten som är nödigt til såppan och sättes sedan på elden; när det kokar up så skummas wäl och saltas, lägg deruti en stor skalad lök som skiäres några skårror uti, och lät det dermed koka til des laken är fullkokad; då tages laken up och lägges i såppan et godt stycke smör och rifwit bröd, så mycket at hon deraf kan blifwa lagom tiock: När hon dermed något kokat och tyckes blifwa samblig, så silas hon genom durkslag och slås sedan tilbaka i grytan; när hon då kokar up, lägges deruti litet muskottblomma, peppar och fin skuren persilja, och då såppan något dermed kokat, lägges laken uti at blifwa wäl warm och sedan kan hon anrättas. Häruti kan ock brukas en fiskklimp giord af lake, som annan fisk-farce, hwilken kan afredas med sur grädda och ägg som den näst föregående. Ostron giöra ock häruti god smak när de äro förhand. Af simpor kan kokas såppa på samma sätt, men då saltas straxt i wattnet.

Souppe
B 3