Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
352

Gördelbåge är staf å kupol.

Halfkupol. Se kupol.

Hjelmhvalf. Se kupol.

Hjelpbåge. Se bärbåge.

Hvalf, χαμαρα, camera, testudo, fornix, Gewölbe, voûte, vault, stone roof, hvilket är en bågformig eller kupig betäckning öfver ett rum, har skiljaktiga former och deraf olika benämningar. Se kors- kupol- stjern- och tunnhvalf. III. 17–20.

Hvalffot utgör början eller vederlag för ett hvalf.

Hålkäl, σχοτια, scotia, Hohlkehle, scotie, cymaise, rond-creux, gorge, scotia, casement, är en inåtsvängd list i grundare eller djupare bågform. I. 1. 2.

Hörnpilaster. Se pilaster.

Hörnsprång. Se språng.

Kantbåge begränsar en sida af ett kors- eller stjernhvalf, så att fyra sådana vanligtvis utgöra hela dess omfattning, och de äro skråkantiga rätvinkliga eller rundstafviga.

Kapitäl, χεφαλη, capitulum, capitellum, Capitäl, Capital, Capitell, chapiteau, capital, chapiter, chapetrel, som utgör öfversta delen af eller hufvudet på en kolonn, är tärning- bägar- eller krukformigt. Ett tärningformigt kapitäl har inunder afrundade hörn, hvilka sluta sig till en ring. Ett krukformigt kapitäl, som är bukigt, prydes i rundbågsstil med veck i spetsbågsstil med figurer. Ett bägarlikt kapitäl, hvilket är inåtsvängdt, dels har dels saknar bladverk. II. 11. 12. 13.

Kappa, Gewölbekappe, lunette, triangle de voûte, vaulting-cell, utgör ett hvalffält, så att ett vanligt korshvalf har fyra sådana. Kappor äro rund- eller spetsbågiga, raka eller kupiga, vågräta eller uppåtgående. III. 17–20.

Karm. Under hela medeltiden fingo kyrkofönster hvarken karmar poster eller bågar af trä utan af sten för insättande af rutfack. Flerstädes saknas karmar, hvaremot falsar märkas i midten af omfattningarna. De karmar, som tillkommit under rundbågsåldern, äro rätvinkliga och ungefär 0.4 tjocka och framskjuta vidpass 0.5 från midten af omfattningarnas sidor och betäckningar. De karmar deremot, hvilka härröra från spetsbågsåldern, äro lämpade efter omfattningarnas och posternas sneda vinklar och framstå blott 0.3 från midten af de förra och ha lika bredd som och svara midt emot de sednare. VI. 1. 2. 3.

Karnis. En rät eller vanlig karnis, χυμα, cyma recta, Karnies, Rinnleisten, doucine, ressaunt, ogee, är en utinåtsvängd list. I. 3. 5.