Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
353

Karnis. En omvänd karnis, cyma reversa, Kehlleisten, talon, ogee, är en inutåtsvängd list. I. 4. 6.

Karnisstaf är en rundstaf, som å hvarje sida prydes med en karnis och med en framtill förenande platt. I. 11.

Knektar, Dienste, perches, vaulting-shafts, kallas kolonner, hvilka stå jemte pelare eller på kragstenar i väggar och uppbära kors- eller kantbågar i byggnader, som tillkommit i rundbågs- eller äldre öfvergångsstil. Knektar äro deremot i byggnader, hvilka härröra från spetsbågsåldern, murfasta halfkolonner, som tjena till nyssberörda ändamål.

Knopp, hvilken äfven kan kallas knapp, är egentligen klotformig. Ej sällan prydas kapitälernas blad med knoppar å spetsarna. Stundom bestå kragstenarne under gesimsbågar af knoppar. En rullik knopp liknar ett stycke af en rundstaf och prydes stundom framtill med en ros. En tre- eller flerflikig knopp liknar ett stycke af en dylik staf och är framtill tre- eller flerflikig. I. 15.

Kolonn, χιων, στυλος, columna, Säule, colonne, column, är ett rundt sällan åttkantigt murstöd, som uppbär en båge eller ett takhvalf. En kolonn, hvilken består af bas skaft och kapitäl, var väl i forntiden vida mångfaldigare än man enligt de såkallade ordningarnas inskränkta reglor antager, men den blef dock under medeltiden vida friare både i anseende till styrka och hållning. II. 11. 12. 13.

Konsol, Console, console, console, har ungefär samma betydelse som kragsten.

Kors, crux, Kreuz, croix, cross, företer fyra hufvudformer, nemligen ett Andreaskors liknar ett X, ett Antoniuskors har utseende af ett T, ett röfvarkors är lika med ett Y och ett vanligt kors består af stam armar och öfverstycke. Detta sistberörda kors, som bildar räta vinklar, är af tvenne slag, nemligen ett grekist, hvars alla utgreningar äro lika långa, och ett latinskt, hvars stam är vida längre än dess öfriga utgreningar, som äro lika långa.

Korsarm eller korsflygel, Kreuzarm, Kreuzflügel, transept, branche de croix, transept, aisle, utgör ett tvärskepps södra eller norra framsprång.

Korsblomma, Kreuzblume, panache, bouquet, finial, är en korsformig och liljeartad prydnad på spetsen af en båge, ett röste, en fial eller en spira. VIII. 2.

Korsbåge, Kreuzgurt, croisée d'ogive, diagonal rib. Tvenne korsbågar, hvilka uppgå från alla fyra hörnen af ett korshvalf, skära hvarandra å midten och åtskilja fyra trekantiga fält eller kappor. III. 17–20.


23