Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
361

omgifvande ring eller segerkrans. VIII. 1. Af de talrika triumfkors, som finnas på Gotland, ha de allrafleste blifvit flyttade från sina ursprungliga ställen och dels uppsatta å väggarna dels undanlagda i vrårna.

Tudorbåge, Tudorbogen, arc Tudor, Tudor-arch, four centred arch, är en utinåtsvängd låg spetsbåge och mycket vanlig i Englands yngre öfvergångsstil.

Tunnhvalf är en halfrund eller spetsig betäckning, hvilken uppbäres af två vågrätta vederlag i motsatt riktning och sluter sig till släta mursidor.

Tvåsprångig. Se språng.

Tvärskepp eller tvärhus, transseptum, Querhaus, transept, transept, finnes å en korsformig kyrka och utgöres af en midtqvadrat och korsarmar eller flyglar.

Tvärsten har vågrät sträckning tvärsöfver en muröppning och utgör således dess betäckning.

Tärningkapitäl, Würfelcapitäl, chapiteau cubique, cubical capital, cushion-capital, är ett kubiskt eller nära kubiskt kapitäl, som med fyra afrundade hörn och en vanlig ring sluter sig till dithörande skaft. II. 11.

Utsprång är en fyrkantig halfrund tre- eller mångsidig utbyggnad vid korets östra gafvelmur. Ett halfrundt utsprång, αψις, absis, absida, concha, corona, Apsis, abside, hémicycle, apse, betäckes med ett halft kupolhvalf och tillhör rundbågsåldern.

Uttömningssten är trattformig och har fordom tjenat till utslående af handvatten.

Veckkapitäl, Faltencapitäl, chapiteau godronné, invected, indented capital, är ett tärningformigt kapital, som nedomkring prydes med veck, hvilka likna uppnedvända käglor. II. 12.

Vederlag utgör en båges och ett hvalfs fot- och sidostöd.

Vederlagskrans är ett framstående listverk å en dynsten.

Vederlagslinie betraktas såsom dragen emellan en båges eller ett hvalfs begge vederlag.

Veronicaduk. Då frälsaren under korsets börda dignade på utvandringen till Golgatha, räcktes honom enligt en legend en svettduk af den heliga Veronica, som derigenom fick en sann afbild af hans anlete. Från fjortonde ini sextonde seklet blef denne svettduk, hvilken föreställde Christi törnekrönta hufvud och framhölls af knäböjande englar, afmålad i oljefärg.

Åsnerygg, Eselsrüchen, arc en talon, en accolade, ogee arch, four centred arch, är en utinåtsvängd spetsbåge, som är högre än en Tudorbåge, III. 12.