Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
137

bägarlika och bladsirade. Der saknas kransar. Det synes klarligen, att derutanför funnits å hvarje sida ett framstående murhörn eller en pilaster, som uppburit en rundbåge och derpå ett röste, och det tyckes, att dessa prydnader blifvit bortbrutna vid kapellets uppförande. Inre omfattningen är nära rätvinklig med lågrakspetsig betäckning.

En motsvarande ingång å långhusets norra sidomur är stickbågig och företer en ganska simpel anordning. Rätvinkliga poster uppbära ett rakt dörrfält. Yttre omfattningen företer å hvarje sida framtill en ganska stor hålkäl, hvilken fylles med en grof rundstaf, men å betäckningen saknas en sådan. Denna ingång har vid utvidgning af ett fönster deröfver blifvit förändrad. De på rundstafvarna uppsatta kransar och kulor röja den nyare tidens fåkunniga påhitt. Inre omfattningen är föga snedsmygig och lågrakspetsig.

Ett stycke från södra sidomurens östra ända märkes en rundbågig ingång. Poster af hela block uppbära ett rakt dörrfält. Tre kolonner å hvarje sida omgifvas af stora murhörn. Baserne äro attiska med skyddsblad, kapitälerne bägarlika med löfverk och kransarne ha rundstaf och hålkäl. Kolonnerne uppbära rundstafviga och murhörnen skarpkantiga rundbågar. Ytterst å hvarje sida står en fyrkantig pilaster, som framspringer 5.4, och derpå hvilar ett röste, hvilket har vattenlister, som utgöras af en qvartstaf med en löfranka. Inre omfattningen, hvilken varit snedsmygig och lågrakspetsig, är igenmurad. En motsvarande ingång å norra sidomuren är rundbågig. Det visar sig, att yttre omfattningen bestått af en skråkant och en rundstaf. För öfrigt har denna ingång, som nu inleder