Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
150

hvarje framsprång ses en stor dubbelros. I röstets spets föreställes Christus i nära naturlig storlek uppstigande ur grafven. Christus, som utmärkes med korsgloria, håller i den venstra handen en skadad segerfana och utsträcker den högra till välsignelse. Öfver vattenlisterna höja sig å hvarje sida tre löfprydda fialer. Öfverst står en baldakin, hvari ses ett stort hufvud och derofvanför en liten man.

Kapellets alla fönster äro spetsbågiga samt ut- och invändigt snedsmygiga. I det sydvestra liksom i de två södra fönstren stå tre, men uti det nordvestra och östra två poster, som uppbära trebladiga spetsbågar och derpå rosverk. De två vestra fönstrens omfattningar och poster äro utvändigt släta, men det östra prydes å poster, bågar och rosverk med fina rundstafvar. Det södra fönstret åt vester har å hvarje yttersida en grof karnisstaf mellan hålkälar och en rundstaf inom ett murhörn, och posterne, bågarne samt rosverket ha fina rundstafvar. Det södra fönstret åt öster prydes å hvarje yttersida med tre rundstafvar och deremellan djupa hålkälar, men posterne, bågarne och rosverket siras med fina rundstafvar. I vestra gafvelmurens norra fönster är mellersta spetsbågen något högre än de omgifvande, och rosverket består af tre spetsiga blad, af hvilka hvardera har i midten en liten rund öppning och en fyrdelad ros. Samma gafvelmurs södra fönster innehåller fyra likhöga spetsbågar samt deröfver tre stora öppna och släta ringar. Södra sidomurens vestra fönster har äfvenledes fyra likhöga spetsbågar, hvaröfver två dubbelt större, som äro släta, uppstå. Hvardera af dessa större spetsbågar inrymmer en fyrbladig ros och deröfver ses tre släta ringar, af hvilka