Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
149

Från pilastern å vestra ändan af långhusets södra sidomur kasta sig på pilastern vid kapellets vestra gafvelmur samt på vestra pilastern vid detsammas sidomur breda och spetsiga skiljebågar, hvilka utgöras af nio dels rund- dels karnisstafvar mellan hålkälar. På östra pilastern vid kapellets sidomur och motsvarande kragsten öfver långhusets sydvestra ingång hvilar en likadan skiljebåge. Emellan dessa skiljebågar och omgifvande mursträckor äro spetsiga korshvalf med raka föga uppåtgående kappor inslagna, hvilka ha snedskurna kant- och trestafviga korsbågar, som uppbäras af pilastrarna, kragstenarna och kolonnerna. Slutstenarne bilda stora rundlar, hvilka prydas med likadant stafverk som korsbågarne. Af dessa slutstenar är den nordvestra alldeles slät, den sydvestra framter Christi bröstbild med korsgloria, den mellersta har en sexbladig ros och den östra visar Guds lam med korsfana.

Kapellets portal består af fina stafvar med mellanlöpande hålkälar, som å hvarje sida fördelas af snedskurna murhörn i tre särskildta partier. Det yttersta af dessa partier bildar å hvarje sida ett framsprång. Grundstenarne och baserne äro så förvittrade, att de ej kunna rätt bestämmas. Kapitälerne, hvilka äro inåtsvängda, prydas med yfviga blad samt några mennisko- och djurfigurer. Betäckningen är spetsbågig och siras med rika listverk, som fördelas liksom å sidorna i tre partier. Härvid bör likväl den ovanligheten märkas, att de nedra och öfra partierne icke ha sinsemellan rätt öfverensstämmande språng. De innersta hörnen användas såsom anslag i stället för poster. På begge framsprången höjer sig ett spetsigt röste med karnisade vattenlister. I röstets hvarje svickla och öfver