Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
163

Altarbordet, som består af qvadersten och har en slät skifva, intager midten af altarväggen. I hvardera af de främre hörnen ses en kolonn utan kapitäl eller krans. Qvaderstenen har ovanlig storlek. Skifvan, hvilken i kanten prydes med en hålkäl, är 6.4 bred och 10.4 lång samt 0.5 tjock och består af en enda häll. Altarbordet och skifvan, som utgöras af kalksten, äro slipade. Der har fordom stått ett altarskåp, som 1684 såldes till Källunge kyrka, och i detsammas ställe uppsattes en mycket ful altartafla af sandsten. Efter borttagande af denna altartafla 1808 anbragtes en högst opassande altarprydnad, hvilken 1850 förändrades. Vid detta tillfälle blef altarbordet, som ursprungligen stått några fot från altarväggen, flyttadt intill densamma. Den omskapade altarprydnaden har följande anordning. På två refflade pilastrar hvilar en rundbåge. I denna omfattning står ett vanligt kors. En liten törnekrans intager midten af detta kors och derjemte ligger ett lam med en segerfana på en bok med sju insegel. Öfver korset ses en sol och en hvit sky derå med två englahufvuden och en nedflygande engel. För anbringande af denna högst stilvidriga och föga sägande altarprydnad har altarväggens mellersta fönster blifvit igensatt med bräder.

Predikstolen, som är utförd i barockstil af trä, förtjenar ingen konstgranskning. I kyrkan uppsattes 1600 ett orgelverk, hvars läktare och fasad höllos i barockstil. Ett nytt orgelverk byggdes 1856 i modernt maner. Om den förra läktaren och fasaden voro föga passande med kyrkans allvarliga rundbågsstil, så göra de nuvarande ett ännu mer störande intryck. Bisaker böra skäligen lämpas efter hufvudsaker.

11*