Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
180

förvaringsrum, som ligger i densamma och betäckes med ett tunnhvalf på vederlag i söder och norr samt har ett väggskåp i vestra ändan och en rund ljusöppning åt söder.

En motsvarande raksluten ingång å norra sidomuren inför till en trappa, hvilken betäckes med tunnhvalf och sträcker sig från öster till vester samt har inåt en fyrbladig ljusöppning. Från denna trappa märkes åt norr en raksluten utgång till en utbyggnad, som legat derutanför. Samma trappa uppleder till en smal spiraltrappa, hvilken i sidomuren uppför på takhvalfven. Öfver ingången till nedra trappan skönjes å den inre mursidan och de närmaste pilastrarna samt de motsvarande pelarna inhuggningar för bjelkar till en läktare, hvartill en liten rakbetäckt ingång blifvit uppbruten, der begge trapporna förenas.

Å norra sidomuren i nästsista hvalfafdelningen ses en spetsbågig ingång, som prydes med en rund- och en karnisstaf samt en hålkäl deremellan. Denna ingång inleder till en trappa, hvilken genom en rundbågig utgång åt norr infört i öfra våningen af en utbyggnad derutanför. Samma trappa, som sträcker sig från öster till vester, har uppgått till en spiraltrappa, hvilken uppfört på takhvalfven, men numera är till yttre hälften bortbruten. Denna trappa är beqväm och betäckes med sträckstenar, som bilda afsatser öfver hvarandra.

Korets fem fönster, hvilka äro alla spetsbågiga samt ut- och invändigt snedsmygiga, intaga midten af dess södra och norra sidomur samt midten af sträfpelarnas tre mellanrum och ha 12.0 höga bröstningar. Hvardera af samma fönster håller 3.5 i bredd och nära 40.0 i höjd och har tydliga lemningar af en midtpost,