Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/191

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
179

Samma fönster, som ha 18.0 höga bröstningar, äro ut- och invändigt snedsmygiga. Härvid bör dock märkas, att hvardera af de södra fönstren har utanför yttre omfattningens smygar rätvinkliga språng.

Å södra sidomuren ses i den andra hvalfafdelningen från vester liksom i den nästsista och sista åt öster ett spetsbågigt fönster. På den norra sidomuren i den nästsista hvalfafdelningen åt öster saknas fönster; emedan en utbyggnad legat derutanför, men i den östligaste hvalfafdelningen åt samma håll finnes ett spetsbågigt fönster. Hvardera af alla dessa fönster har tydliga lemningar af tvenne poster, som uppburit trebladiga spetsbågar, af hvilka den mellerste varit högre än de omgifvande. Den vestra gafvelmurens södra och den östras begge fönster ha varit lika de nyssberörda. Norra sidoskeppets vestra fönster, som är vida mindre än det södras, har icke haft mer än en post, hvilken uppburit två trebladiga spetsbågar och derpå en fyrbladig ros. Mellanskeppets vestra fönster, som är både mycket bredare och högre än något af de öfriga, visar lemningar af tre poster och öfverst sådana af en ros, hvilken haft ansenlig storlek. Alla dessa spetsbågiga fönster ha ut- och invändigt sneda smygar och temligen låga bröstningar.

Det stora runda och hvarje par af de små rundbågiga och hvardera af de stora spetsbågiga fönstren å sidomurarna stå midt emot pelarnas mellanrum. Af de stora spetsbågiga fönstren å gafvelmurarna motsvara de fyra midten af sidoskeppen och det mellersta i vester midten af mellanskeppet.

En raksluten ingång i södra sidomurens nästsista hvalfafdelning åt vester inleder till ett smalt och långt

12*