Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/358

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
4

fönstren äro ut- och invändigt snedsmygiga. I den södra sidomuren närmare östra ändan märkes ett spetsbågigt och i den norra midt emot ett större rakspetsigt väggskåp. Altarbordet är muradt, och derpå ligger en hålkälad skifva af slipad kalksten.

På midten af norra sidomuren inför en rakbetäckt och rätvinklig ingång till sakristian, hvars inre sträckning i söder och norr utgör 12.5 samt i vester och öster 9.4. Sakristian har små och skråkantiga socklar samt ett gafvelröste åt norr. Betäckningen består af ett korshvalf, som är spetsigt med raka föga uppåtgående kappor. Ett litet fönster, hvilket vetter åt öster och utvändigt är snedsmygigt, har rak hålkälad betäckning och derpå en igenmurad spetsbåge. I södra sidomuren finnes ett litet fyrkantigt väggskåp och i vestra ett sådant.

Tornet innehåller tre afdelningar öfver hvarandra. Första afdelningen, som invändigt sträcker sig i söder och norr 15.7 samt i vester och öster 19.2 och håller i murtjocklek 5.0, har socklar, hvilka utgöras af en liten skråkant och derpå en grund karnis. I första afdelningen, hvars betäckning består af ett rundbågigt korshvalf med vågräta kappor, ses på midten af vestra sidomuren en rundbågig ingång. Yttre omfattningen framter å hvarje sida två murhörn och derinnanför poster på hög tröskel. Murhörnen och posterne ha låga, skarpkantiga kransar. Tornbågen är lika bred som afdelningen och har spetsig betäckning samt hålkälade dynstenar.

En raksluten ingång å skeppets vestra gafvelmur nära tornbågens södra sida uppleder genom tornets södra sidomur till andra afdelningen. Sedan vidtaga