Sida:Carl Linnæi Skånska resa 1959.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

året, förrän de ruttna, och göra henne lös, varigenom icke allenast ljung och mossa utan mestedels alla andra växter utrotas.

Blåbär Fl. 313, som här kallas slynnen, äro nästan de endaste, som få växa obehindrade i bokeskogarne och ej kvävjas av bokelövet.

Linden Fl. 432 öppnade först i dag sina knoppar att utslå sitt behageliga löv. Det vore en stor sak, om flere uti åtskillige landsorter skulle årligen föra journal på dagarne, då vart och ett träd slår ut sine löv, och då var och en ört slår ut sina blommor, vilket jag väl i några år fulföljt men ännu icke kunnat bringa till den fullkomlighet, som nödig är. Jag är säker att, om sådane rön någre år bortåt anställdes, att man härigenom skulle finna en proportion, huru det ena trädet och växten haver sig till den andra; och att man bittida om våren skulle kunna säga förut, om den tillkommande sommarens tidigare eller senare gång, och därigenom skulle ofelbart rätta såningstiden utrönas; ty som träden slå ut sina löv, allt som solen värmer rötterna, torkar och preparerar jorden, så skulle och härav rönas, när jorden vore tidig till såning. Man ser sträckfåglarne bittida om våren veta förut, när vintren tidigare eller senare skall avbrytas, och om hösten, när vintren hastigare eller senare skall annalkas, och därefter ställa sin an- och avmarsch. Skulle uppmärksamme män detta behaga annotera, är jag förvissad, att vi härmed långt mera skulle uträtta till nytta i ekonomien än med alla de meteorologiske observationer, som mathematici och astronomi anställt.

Landshövdingen, H. H. Rothlieb på Kronoberg, förpassade oss vidare. Hela dagen kontinuerade med åska och regn.


Majus 9

Fruekål kallades här i Småland Hypocheris Fl. 631. Denna örtens nytta har tillförene icke varit bekant, förrän assessor Rothman den oss förtäljde. Lantmannen brukar här neder på

55