Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Chorographia Bahusiensis
Thet är:
Bahus-Läns
Beskrifning,

Til thess Natur, Art och Beskaffenhet
Under Fred och Feigd
I
Gamla urminnes Tider
Under Danska Regeringen,
Som til thess nu warande Tilstånd
Sedan
Thet kom, genom Freds-Fördrag
Under Sweriges Crono,
Både
Hwad Inbyggarenas Wäsende, Handel ock Näring i alla Stånd widkommer, som ock alla the Märckwärdigheter, man kunnat på alla Orter i hwart Giäl utur dystra Mörckret upleta ock nu i Dagsliuset bringa, efter mångas åstundan

Af
Johan OEdman.
Past. i Tanum & Præpos. Wikensium in Bahusia.


Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.


STOCKHOLM,
Hos Lars Salvius på egen kostnad 1746.